:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 437,220,730
Активни 96
Страници 7,743
За един ден 1,302,066
Правила

Какво се промени в Кодекса на труда?

Всички договори стават писмени и се регистрират в НОИ
Неотдавна ви информирахме за очакваните поредни промени в Кодекса на труда (КТ). Те вече са факт и са обнародвани в бр.120 на "Държавен вестник" от 29 декември 2002 г. В няколко поредни материала ще направим кратък коментар на тези промени.

Най-интригуващата промяна касае т.нар."регистриране" на трудовите договориВсъщност става дума за въвеждането на поредица задължения за работодателите. Те са насочени към изграждането на информационна система, в която ще се набира, поддържа и актуализира информация за лицата, които работят по трудово правоотношение. Информационната система ще е в Националния осигурителен институт (НОИ). Това става чрез една добавка в чл.33, ал.3 на Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), приета с параграф 13 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КТ. В тази връзка и с оглед защитата на осигурителните фондове и трудовите права на работещите са направени няколко изменения.

В чл.62 КТ се правят няколко промени. От тях на първо място ще посочим въведеното с новата ал.2. задължение за работодателя, по силата на което той е длъжен в определени от закона случаида изпраща уведомление до териториалното поделение на НОИТакова уведомление работодателят изпраща в следните случаи:

А/ при сключване на трудов договор - в тридневен срок от сключването;

Б/ при изменение на трудовия договор - в тридневен срок от изменението;

В/ при прекратяване на трудовия договор - в седемдневен срок от прекратяването.

На следващо място се отменя досега действалата алинея втора на чл.62 КТ, според която трудово правоотношение възникваше и когато, без да е сключен писмен трудов договор, работодателят е приел на работа работника или служителя и той е започнал да я изпълнява. От 1 януари 2003г. трудовите договоризадължително и безусловно се сключват в писмена формаТова е и целта на промяната в чл.61 КТ.

В чл. 61, ал.1 КТ се прави промяна, според която: "Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя." Накрая се добавят думите "преди постъпването на работа".

За да бъде обезпечено действието на този режим на уведомяване и регистрация са извършени промени и в чл.63 КТ. Създадени са нови алинеи.

Според първата работодателят е длъжен да предостави на работника/служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62 КТ, заверено от териториалното поделение на НОИ.

Според втората работодателят няма право да допуска до работа работника/служителя, преди да му предостави посочените по-горе документи.

Очевиден е замисълът на тези промени. Заедно с въведените минимални месечни размери на осигурителен доход (виж чл.8 и приложение към чл.8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003г., ДВ, бр.119/2002г.), т.нар. "осигурителни прагове", те целят да предотвратят вредните обществено-осигурителни и трудово-правни последици от липсата на писмени трудови договори или на неточно отразени в тях трудови възнаграждения ида обезпечат реални постъпления от осигурителни вноскив бюджета на НОИ.

В срок до 30 април 2003 г. работодателите са длъжни да изпратят писмени уведомления до териториалните поделения (ТП) на НОИ за заварените към влизането в сила на този закон сключени трудови договори. В същия срок работодателите, които са приели на работа работници или служители без да са сключили писмени трудови договори, са длъжни да сключат писмени трудови договори и да изпратят уведомления за това до съответните териториални поделения.Как става уведомяването?Конкретните данни, които се съдържат в уведомлението, се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика. Такава наредба вече е публикувана в "Държавен вестник", бр.1/2003г. Става дума за Наредба N5 "За съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда", която е в сила от 2 януари 2003 г.

Уведомлението се изпраща до съответното териториално поделение чрез:

1. лично(на ръка) подаване;

2. Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис;

3. препоръчано писмо с обратна разписка.

Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на дискета или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо. При едновременно изпращане на повече от пет уведомления за сключени, изменени или прекратени трудови договори работодателите задължително ги подават на дискета или чрез Интернет.

След получаване на уведомленията териториалното поделение издава справка, която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет. Работодателят поправя грешките в уведомленията, които не са приети, и ги изпраща отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката. Както вече посочихме, той е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

Работодателят съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Националния осигурителен институт.

Уведомлението съдържа:

1. данни за работодателя - единен идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ на осигурителя;

2. данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер.

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора;

4. други данни:

а) код по Националната класификация на професиите (НКП), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;

б) наименование и код на икономическата дейност по Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;

в) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност съгласно НКИД.

Уведомление по чл. 1 се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:

1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл.63, ал.3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;

2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

Повече подробности се съдържат в посочената Наредба N5.
966
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД