Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
Език свещен на моите деди, език на... ICQ и Skype
Отиди на страница:
Добави мнение   Мнения:313 Предишна Страница 3 от 16 1 2 3 4 5 Следваща »
хунвейбин
24 Май 2008 09:16
Мнения: 9,895
От: Bulgaria
• ЧЕСТИТ ПРАЗНИК.Има защо.Но това не е празник на уманитарите , на перверзните , на душевно болните.Това е празник на разума.Това е най българският празник-на българите.

• Има нещо привлекателно , но като цяло написаното е голяма УМанитарна простотия.
• Излишен , изкуствен и неверен патос.Много неверни и фалшиви моменти.
• Какво е народът без езика си?-това пита автора.
• Аз пък питам , ако народа си съхранява езика , собственото бръщолевене , дали изобщо може да остане народ.Днес като се буботи на български , защо е така разединен ТОЗИ народ , в ТАЗИ страна.Коя е причината , като буботенето е с едни и същи звуци , пък слушам кукуригания , блеене , мучене.
• Свобода на езика няма.Има принудителна промяна в езика.Преобърната е логиката чрез уманитарни измишльотини.
• Представям се някой поп на моторетка , как почна да измисля думички , заради свободата на езика, примерно за:кинематика , динамика, , интерференции, дифракции, дисперсии, фотони , лъчи, лазери, как проповядва корпускулярния постулат изпратил на кино попските идиотии или квантовата теория , променили разума , променили духовният мир , променили сътворението.
• Представям си един УМанитар , как се звери над цифра и число, над думичките представляващи отражение на познанието , думички представляващи цели библиотеки от книги , а не на издуханата от зурлата звукова вълна , как ни убеждава че перверзията в мисленето -представлява силата на мисленето .
• УВИ.
• Дивачеството пътува към блатото на историята , макар и от скоро.Торбичките за събиране на бълхи са реликви , макар и от скоро.Къпането е житейски факт , за селяндурска Европа , макар от скоро.Насилието , простотията , гадаенето върху детската карантия , признаването за верни -само на показанията изтръгнати чрез насилие от роба , мракобесието , цялата тази сътворена от духовно болната раса култура , особено религията , пътуват към дълбините на Блатото. Попа на моторетка напразно хаби бензина.Мрачните векове на тзи две хилядолетия не може да възкръснат.Безумието няма да възкръсне.
• Красиви и грозни изречения няма.
• Примерно , няма красива думичка свобода.Простака я разбира по един начин , идиота по друг , душевно болният по трети.Едновременна свобода за вълка и агнето няма , макар уманитарите да ни убеждават в обратното.
• Всичко е относително.И ролята на езика вече е относителна?
• Перверзии като написаното просто няма?Най малкото отиват на кино , защото са обречени.
• Да на българският език., не на шарлатаните , които експлоатират обединяващата роля и значението на българският език?
Zmeja
24 Май 2008 09:28
Мнения: 35,948
От: Bulgaria
Из "Български дневник" на Константин Иричек
(Липсващите букви съм заменил с е, я и ъ)
1880 г. 11/23 май, неделя, Кирилъ и Методий
Преди пладне на 10 ч. имало водосветъ въ гимназията, където съ били князътъ, владиците и т.н. Аз нямах официално съобщение, какво и кога (!), та рекохъ да стачкувамъ и не отидохъ: тези варвари требва да се научатъ на mores [благонравие]. Отидохъ у Стоилова (и той не билъ), гдето заварихъ Неновъ-Боровъ, Агура, Михайловичъ, Моравеновъ и др........
1881 г. 13/25 май, сряда
В понеделникъ на 11, въ деня на Св.Кирилъ и Методий сутринъта, на 9 и 1/4 ч. имаше молебенъ на Александровския площадъ. Бяха тамъ князътъ и Хитрово. Carre отъ юнкери, 1 рота тетевенска, и 1 софийска и отделение кавалерия (спешна), на една страна Шишеджиевъ е наредилъ всички некогашни и сегашни учители. И учениците бяха тука. Времето е лошо, калъ следъ дъжда през нощьта. Войската дефилира. Когато князътъ си отиваше, гръмогласно ура!
Преди пладне приготовления за даскалското diner въ градината; азъ с попъ Тодора, Василева и Наумова помагахъ да се съставятъ телеграми за академичното дружество въ Прага, за Щросмайера и т.н. На пладне с Вацова и Стоянова отидохме у архим. Кирила да го поздравимъ; у него е пълно съ souvenirs отъ Египетъ и Сирия. [...]
На 1 ч. захвана да се събира поканениятъ учителски съветъ за динето въ градината.[...] Видяхъ тукъ и Петкова, следъ почти цяла година, и други хора. Миларовъ съ фракъ, бяла вратовръзка, покапана с доматенъ сосъ и нечиста риза съ разкъсани дупки безъ копчета и съ бели ръкавици, тичаше насамъ натамъ като разпоредителъ; изглеждаше като келнеръ...[...]
Най-после се захвана. Присъствуваха около 100 души, всички promiscue [смесено]. Три маси [...] до мене Славейквъ, [...] Яденето беше много лошо, херинги, лоша салата, недопечено ягне, мръсно българско сирене. Вилици и други "outils" [прибори] се появиха едва по-късно . Това много разсърди Цанкова, защо, каже, не съ опекли ягнетата некъде a la bulgara. [...] Следъ бързото ядене захванаха тостовете. Мелетий държа за княза, Кирилъ говори дълга безсъдържателна блудкава византийска речъ също за княза. Ура и ентусиазъмъ, само Цанковъ и Каравеловъ стояха мълчаливи като попарени. [...] След това настана потопъ от речи.....
ruff
24 Май 2008 09:48
Мнения: 3,415
От: Bulgaria
Brightman,
Винаги е добре нещата да се казват с истинските им имена. Защото в противен случай остават съмнения.
Това противопоставяне на "осъвременяването" ли следва да се разбира?
А глаголицата е част от проекта на Константинопол в борбата срещу България.
Кирилицата е съществувала по това време.
Как`Сийка
24 Май 2008 09:56
Мнения: 675
От: Bulgaria
Nickolas, за фонетичната нямам никакво мнение - не я ползвам. Но ми се струва, че не е зле да се приеме единна, задължителна такава, че ми писна да чета простотии по форумите и чатовете, които не винаги се дължат на неграмотност, а просто на незнание кой точно клавиш съответства на Ъ или Ж например, но се възприемат бързо от неграмотните като правописно правило.
Аз лично се радвам много на новата БСД, по-точно на това, че най-после бе въведено и удареното И. Писна ми да пиша Й на негово място, а пък обикновеното И често променя смисъла на изречението. Клавиатурната подредба на Виста е с новото БДС, което може да се инсталира и на ХР, аз вече го направих.
Надявам се, че въвеждането му ще е една стъпка напред в борбата срещу все по-ширещото се сред младежта окончание -ИЙ като знак за множествено число. Аман от неграмотни простотИЙ!
ruff
24 Май 2008 09:57
Мнения: 3,415
От: Bulgaria
Та Brightman,
понеже четеш отгоре-отгоре, не пропускай най-важното:
Да празнуваме "Денят на българската просвета, на българската култура и на славянската писменост".
А ако можем да превърнем нещо в символ, знаме на българщината - да го направим.
Zmeja
24 Май 2008 10:08
Мнения: 35,948
От: Bulgaria
А ето и какво е написал за своето изказвани послучай 24(23) май 1880 г. в дневника си Константин Иречек:
Отведнажъ извикаха отдолу, че искатъ да чуятъ и мене. Аз станахъ и говорихъ късо, прекъсванъ отъ бурно ура! Значението на днешния денъ за всички славяни; отзвукътъ на този праздникъ се носи не само по бреговете на Дунава, Марица и Вардара, по подножието на Стара Планина и Шаръ въ българските зами, ами и въ Новгородъ, Киевъ, Москва, у сърби и харвати и по далматинските брегове. И особено в моето отечество, въ старата епархия на Методия. У насъ всеки човекъ от детинство знае, че преди 1000 години са дошли у насъ първоучители отъ Солуна града, отъ еднородния и едноезиченъ братски български народъ. Християнството и наченките на цивилизацията са пренесени у насъ отъ България. (Ура и toller Enthusiasmus). "Предговорещите изложиха заслугите на солунските апостоли. Главната им заслуга е, че почнаха да пишатъ славянски, че показаха какво славянскиятъ езикъ може да се разработва литературно, че основаха "писменото изкуство" у славяните. Техниятъ преводъ на светото писмо е образецъ, пътеводител на славянските литератури. Славянството никога не ще забрави, че българската литература е най-старата славянска писменостъ: първите славянски книги са се писали въ Охридъ, Преславъ, Търново и т.н. При възраждането българскиятъ народъ е бил известенъ на останалите славяни съ своята литература. А този нова литератури са създали, българските учители. Тя трябва да се развива, да върви напредъ - самосъзнанието и славата на всички народи са свързани съ литературата. Предлагамъ тостъ за разцвета, напредъка и обогатяването на новобългарската книжнина".
Гръмогласно ура и ликуване прекъсна ми гласа, всички се втурнаха към мене, Горбановъ предложи тостъ за мене. В края на крайщата и ме вдигнаха на ръце.......
---------------------------
Лично аз нямам какво да добавя към горното, освен че някои чужденци и се оказват по-българи от някои българи.
malinas
24 Май 2008 10:19
Мнения: 1,374
От: Bulgaria

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ.
Езикът и без това се развива твърде динамично и не се забелязва някой да му забранява това.Поради това една и то доста голяма част от младите не разбират произведенията на класиците(по горе някой беше писал за Алеко Константинав), но същото се отнася и за Иван Вазов.Забелязва се, че започваме да общуваме с все по-малко думи и се губи нюансът в говорът ни.

Хуне , смяташ ли, че ако говорим или използваме латиница на тази географска ширина ще се разбираме по-добре?

Brightman, ти май не си много на ясно и с историята и с твърденията си .За времето, за което пишеш Изтока е бил на светлинни години по-напред от Запада. Причината за изоставането ни не е диверсията на "Византия", а едно друго нещо дошло от средна Азия.Като си толкова учен сети се сам.
ruff
24 Май 2008 10:27
Мнения: 3,415
От: Bulgaria
Brightman,
Кой ли е превърнал Бай Ганьо Балкански в знаме на българщината?
Нещо свято "незасегнато"?
Миналото е част от процеса. Въпросът е какво от него пренасяш в бъдещето. Напред с Бай Ганьо Балкански.
Zmeja
24 Май 2008 10:36
Мнения: 35,948
От: Bulgaria
Всеки народ се определя и съществува като такъв върху три опри: език, традиции, религия.
По същество религията у нас българите - пиши я бегала. От традициите признаваме само тези, свързани с пиене и ядене на корем. Почти безучастно гледаме на ограбването на историята ни. Сега остава да се откажеме и от езика български (разбирай и писмеността) и ако не ние, то със сигурност нашите деца ще станат свидетели на свършека на българския род.
Евреите 2000 години оцеляха без държава. Арменската диаспора от поколения е по-голяма по брой от гражданите на Армения... ЕЗИК! ТРАДИЦИИ! РЕЛИГИЯ! (Религията, поне като част от традицията.)
Кракатау
24 Май 2008 10:41
Мнения: 4,538
От: Indonesia
BOJEEEE!!! U4enite pak sa razpisali.

Бе ква славянска писменост и култура, кви пет тетрадрахми? Тая глаголица дет всяка година я славим с поток елейни слова й са разбират само Ф и Ш - останалото са неразбираеми маймунски знаци, служили единствено на тогавашните монаси да си убиват времето в игра на Ма Джонг. Да не говорим и че изобщо не е измисляна, а е обикновен prepechat на грузинската азбука Асомтаврули.
Епохалното изобретяване на кирилицата също представлява един обикновен prepechat от каноническата византийска азбука с добавяне на няколко букви за заблуда на противника и за да си оправдаят уманитарите хляба. Изобщо целият велик труд на тогавашните уманитари се състои в това че по причина че са нямали компютри и принтери са правили prepechat чрез дращене с пачи пера. Ама пак си е по-добре, отколкото да копаш на къра за болярина.
Истинската българска азбука е готската азбука, както може да се види
ЕЙ ТУКА
malinas
24 Май 2008 10:42
Мнения: 1,374
От: Bulgaria
Brightman,
Приеми сърдечните ми извинения.Втората част от постинга ми се отнася за Баба Яга.Но като питаш за културно наследство, Запада когото толкова хвалиш май ще остане в историята с книгата на ДЖ.Роулинс"Хари Потър".Ако за тебе това е култура-незнам.
ruff
24 Май 2008 10:47
Мнения: 3,415
От: Bulgaria
Brightman,
Става досадно. Вече се разбрахме каква е "истината за миналото". За теб - измислени понятия. Ако се срамуваш от нещо - твоя работа.
А що се отнася до културното наследство - огледай се какво днес празнуваме.
И моля, не с високопарни празни декларации.
"Тегли чертата." - това ме уби.

Редактирано от - ruff на 24/5/2008 г/ 10:52:09

Просвета
24 Май 2008 10:54
Мнения: 2,958
От: United States
..Честит празник на всички!!
malinas
24 Май 2008 10:56
Мнения: 1,374
От: Bulgaria
Brightman,

Изумих се за"Холивуд".По-голяма глупост не съм чел.Ако тази боза е култура- горко на всички, които се учат от нея.Това бизнес и забавление.Явно проблемът на всички е, че не е ясно кое е забавление, кое има и накаква културна стойност.
Ако Индияна Джоунс ти е критерий, не мога да ти помогна.Не отричам, че итам има попадения, но да ми говориш за "Холивуд"като цяло-недей.
Zmeja
24 Май 2008 11:02
Мнения: 35,948
От: Bulgaria
"Дързост и красота"!
ruff
24 Май 2008 11:11
Мнения: 3,415
От: Bulgaria
Не бе, "Тегли чертата." е в стила на едни с ватенки.
Удивително сходство и в следването на линията.
Международна.
Cruella de Vil
24 Май 2008 11:17
Мнения: 18,747
От: Bulgaria
Честит празник и от мене!
Разбира се, че езикът трябва да се развива. Възприемането на чуждици не се отразва пагубно на езика, сполучливите заемки остават и се подчиняват на граматическите правила на българския език, несполучливите с времето отмират. Получава се естествена пресявка на думите, така както е във всеки друг език.
Според мене следващата езикова реформа, която трябва да се направи е да отпадне пълният член. След като в говоримия език няма разлика между пълен и непълен член, редно е и писменият език да следва говоримия. Затова и най-много грешки се допускат при употребата на пълен член, тъй като писменият език е излишно усложнен.
А историята с проф. Кронщайнер беше истински срам, тържество на пълната нетолерантност и незачитане на мнения, различни от общоприетото. Обаче пък даде възможност за тиражиране на пълната глупост и неистина, че Европа ни притиска да заменим кирилицата. И горкият професор (преводач и популяризатор на българската литература) беше обявен на обществен враг номер едно от войстващото патриотарство.
malinas
24 Май 2008 11:19
Мнения: 1,374
От: Bulgaria
Brighman,
Много отдавна никой не налива пари за култура у нас , но театрите се пълнят с хора а понякога има и правостоящи.Трябва да ти кажа, че когато наливаха(през тоталитаризма) имаше по-големи попадения.Не е там въпроса.Преди години до нас много рядко стигаше Холивудска продукция и тя наистина беше добра. Тогава мислехме, че всичката е такава.Сега , когато свободно идва се оказа доста посредственна.
Caravaggio
24 Май 2008 11:28
Мнения: 13,610
От: Italy
Да се смееш ли, да плачеш ли! Нямам думи, Змей. "Az sym bulgar4e..."
malinas
24 Май 2008 11:32
Мнения: 1,374
От: Bulgaria

Brightam,
Ти си далеч от истината.Чия собственност са театрите?Частни или общински?Ако апартамета ти е твой, кой ще ти плаща сметките по ремота?Това са пари за капиталови ремонти, които се прибират от шуро-баджанашките фирми а не от артистите и драматурзите.Не пиши повечи глупости, че ставаш смешен!
Добави мнение   Мнения:313 Предишна Страница 3 от 16 1 2 3 4 5 Следваща »