Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
Внимавайте при издаване на запис на заповед
Добави мнение   Мнения:6 1
Pongo76
24 Сеп 2008 11:25
Мнения: 570
От: Bulgaria
Красимир Добрев май не е чел новия ГПК
Miranda
24 Сеп 2008 12:55
Мнения: 14,000
От: Bulgaria
Цветкова
20 Юли 2010 16:40
Мнения: 1
От: Bulgaria
Какво трябва да се направи, ако след настъпване датата на плащане съгласно записа на заповед платецът не плати.
От Враца съм. Къде трябва да внесе записа?
trim
20 Юли 2010 17:17
Мнения: 583
От: Bulgaria
Какво трябва да се направи, ако след настъпване датата на плащане съгласно записа на заповед платецът не плати.
От Враца съм. Къде трябва да внесе записа?


Вероятно в Окръжен съд Враца.

Незабавно изпълнение

Съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс кредитора подава молба за незабавно изпълнение в районния съд по постоянен адрес на длъжника. В резултат от тези действия съда постановява незабавно изпълнение и издава изпълнителен лист (чл. 418 от ГПК). Събирането на вземането се възлага на съдебен изпълнител. Дали ще е частен или държавен, изборът се прави от кредитора на основание разпоредбите на ГПК (чл. 427). От този момент нататък длъжника би следвало да контактува основно с него. В тази ситуация съдебният изпълнител е лицето, с което първо трябва да се свържете и преговорите, как ще се погасява задължението, може да започнете с него.

Мерките срещу неизрядните платци

С издаването на изпълнителен лист, първата стъпка, която следва да бъде направена е изпращане на покана за доброволно изпълнение. Чрез нея на длъжника се дава възможност в 14-дневен срок от получаването й или да погаси задължението си или да предложи план за погасяването му. Обичайно, длъжникът следва да погаси 30% от търсената сума и да договори погасителен план за остатъка (например на равни месечни вноски в размер на 10% от задължението).

Покана за доброволно изпълнение

«Чл. 428. от ГПК (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава.
(2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт. (...).»

Важно е да се знае, че взискателя (кредитора) определя върху каква собственост (движимо, недвижимо имущество, вземания, спестявания и пр.) на длъжника да бъде насочено изпълнението (чл. 442 от ГПК). Няма определена поредност или последователност в налагането на запор/и и/или възбрана/и.

В тази ситуация при насочването на принудително изпълнение върху определена собственост на длъжника, последния би могъл да предложи на съдебния изпълнител замяна с друга негова собственост. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложения от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане (чл. 443 от ГПК).

На кратно това би означавало следното. Ако длъжникът е изтеглил и просрочил вноските по потребителски кредит за 2000 лева, то с издаването на изпълнителния лист, съдебният изпълнител по искане на кредитора може да впише възбрана върху имот (примерно), собственост на длъжника. Но длъжника притежава МПС, на което не е наложен запор. При това положение, той би могъл да предложи вещите да бъдат заменени – т.е. да бъде запорирано (и продадено) МПС-то, а не имота.

Друго вземане на длъжник, върху което би могло да бъде насочено принудително изпълнение, е работна заплата.


fnif
03 Фев 2017 03:49
Мнения: 4
От: Russian Federation
Не знам какво е чел и какво не Красимир Добрев, но не само с фалшив запис на заповед, а и с фалшиво онлайн кредитиране по интернет могат да ви приберат безпроблемно всички активи, които притежавате! Стига само да ви знаят личните данни! А тази информация вече на практика е публично достояние...
fnif
03 Фев 2017 03:49
Мнения: 4
От: Russian Federation
Не знам какво е чел и какво не Красимир Добрев, но не само с фалшив запис на заповед, а и с фалшиво онлайн кредитиране по интернет могат да ви приберат безпроблемно всички активи, които притежавате! Стига само да ви знаят личните данни! А тази информация вече на практика е публично достояние...
Добави мнение   Мнения:6 1