Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
"Ботев" (Пд) е в готовност да участва в Лига Европа
Добави мнение   Мнения:12 1
ГЪЧО
20 Юни 2013 19:43
Мнения: 8,746
От: Bulgaria
Металик Сопот, няма моралното право да заеме мястото на Цеца в турнирите на УЕФА!
Austin Powers
20 Юни 2013 19:44
Мнения: 9,220
От: 0
Ай стига с тези кьорфишеци! Ако имаше Федерация отговорна за БГ футбола с читав президент, до сега щеше да се знае ще имаме ли 4-ма участници, кои ще са те и още други неща щяха да са ясни. Да, ама няма такава.
ГЪЧО
20 Юни 2013 19:48
Мнения: 8,746
От: Bulgaria
Бреснишкият бек пак закъсня!
Austin Powers
20 Юни 2013 19:52
Мнения: 9,220
От: 0
Гъчи, някак не звучи добре думата "морал" произнесена от тебе. А хурко неокастрена?
statistic
20 Юни 2013 20:07
Мнения: 4,818
От: Brazil
Ботев ще участва в ЕКТ, ама друг път.
ГЪЧО
20 Юни 2013 20:12
Мнения: 8,746
От: Bulgaria
Николов, Менталик Сопот не е наследник на Ботев Пловдив! Вие сте отбор с 3 тригодишна история! Единствената утеха може да ви бъде, че и градският ви съперник Локо Пд е менте!
Evasion
20 Юни 2013 22:58
Мнения: 17,258
От: Korea, Democratic People's Republic of
Ако имаше Федерация отговорна за БГ футбола с читав президент, до сега щеше да се знае ще имаме ли 4-ма участници

Знае се бе ости. Обаче някой знае ли какви ще ги свърши кака ви? Б. Михайлов при врачка ли да ходи?
Austin Powers
21 Юни 2013 00:01
Мнения: 9,220
От: 0
Ивейжън, Боби ако не си въртеше седалищните части като калайджия, до сега трябваше да има ясен отговор от Цеца, ще играят ли в А група или не. Щеше да има и ясни условия относно сливане, преливане, обединяване и ФАЛИРАНЕ.
Evasion
21 Юни 2013 10:03
Мнения: 17,258
От: Korea, Democratic People's Republic of
Да има, ама няма. Специално за кака ви де, за дребните риби има. Щото тук е намесена политика и интереси от най-висш порядък. Аз виждам изхода от кризата така - Серж гарантира на Цв. Василев, че няма да изтегли авоарите на държавните фирми от банката му, в замяна накоето Цв. Василев поема издръжката на кака ви. Стоичков е подробност от пейзажа, която да направи изсулването на гърнетата възможно.
sasoss
21 Юни 2013 10:46
Мнения: 6,068
От: Bulgaria
Николов, ясни правила има, но няма кой да ги спазва. Затова ти пишат, че сте клуб с 3-4 годишна история. А голямата цецка още търси неизтъркани номера, с които да заобиколи правилата. Какво е виновно синьото БФС, че на Цоцолана й се изтъркаха номерата и още не може измисли шашмата?
Austin Powers
21 Юни 2013 13:37
Мнения: 9,220
От: 0
ССттаавваатт ссммеешшннии вв ББФФСС.. ЗЗннааее ллии ссее ккооллккоо ооттббоорраа ззааппооччвваатт вв АА ггррууппаа,, ккооии ссаа ттее ии ииммаа ллии ссрроокк ззаа ккааккввииттоо ии ддаа ббииллоо ррееооррггааннииззааццииии--ссллиивваанниияя,, ввззееммааннее ннаа ллииццееннззии......ии ппрр.. СС ББооттеевв ии ППиирриинн ббяяххаа ммннооггоо ккааттееггооррииччннии,, аа ссееггаа ччааккаатт ии ссее ооссллуушшвваатт ччее ии ааннооннссии иимм ппррааввяятт,, нняяммааллоо ддаа ииммаатт нниищщоо ппррооттиивв ввссяяккааккввии вврръъттккии оотт ссттррааннаа ннаа ЦЦССККАА..
ББооттеевв ббиилл ккллуубб ннаа 3 ггооддииннии ссппоорреедд нняяккааккъъвв ссии ддооккууммееннтт........ххааххааххааххаахх ЯЯввнноо вв ттааззии ссттррааннаа вваажжаатт ввссяяккааккввии ддооккууммееннттии ммееннттееттаа,, нноо ннее ии ффааккттии,, щщоомм ссппоорреедд ееддннаа ххввъъррччаащщаа ббееллеежжккаа ЦЦССККАА ннее ддъъллжжии нниищщоо ннаа ННААПП......ккааккввоо ддаа ггооввооррииммее..
ГЪЧО
21 Юни 2013 20:55
Мнения: 8,746
От: Bulgaria
Отсъствието на Николов ме притеснява.
Добави мнение   Мнения:12 1