Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД
Отиди на страница:
Добави мнение   Мнения:1361 Страница 1 от 68 1 2 3 Следваща »
Engels
29 Яну 2014 14:07
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Проект “Безусловен Базов Доход за Българите”
1. Исторически анализ и обосновка
В световната история има десетки примери за революции, които са сменявали несправедливи системи. Основната им цел е била обикновено придобиване на свобода и равенство между хората. Защо те не са успявали ? – Защото са постигали своите цели с насилие!
Насилствената смяна дори и на несправедлива система води след себе си до причинно-следствени връзки (ответно насилие), което рано или късно довежда до израждане на всяка възвишена идея. Всички революционери досега са действали на принципа целта оправдава средствата, което е пагубно и дълбоко погрешно. „С благородни средства към благородни каузи!“ – това е девизът на всички нас, които искаме да се въведе ББДоход.
В днешни времена Демокрацията е единствената работеща система, която дава Свобода! Точно тази система, сериозно е накърнила чувството за равнопоставеност между хората.
Дори и със Свобода в ръцете си, когато един човек е окован с „материалните окови“, за какво му е тя? Да! Всеки от нас се ражда свободен в едно демократично общество, но той трябва да има и базова материална независимост, когато стане пълнолетен. Независимост, която осигурява равнопоставен базов старт за развитие на творческите му заложби!
Много от нас се раждат като деца на „роби“, защото нашите родители са се обвързали със заеми и кредити, обезпечаващи наложеното ни по демократичен начин потребителско мислене. Трудно се късат тези „вериги“! Вериги, които и при най-малкото невнимание, се пристягат още по-силно и стават още по-тежки с поредния кредит, заем или лизинг.
Проектът за въвеждане на ББД променя цялата тази порочна система по един революционен начин, но с мирни средства. ББД дава възможност на хората да придобият сигурност и независимост. Той позволява да упражним своя отговорен избор без страх и притеснения!

2. Какво е Безусловен Базов Доход (ББД)?
Това е гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване.
ББД е нещо като пожизнена рента, която се получава от всеки гражданин, навършил пълнолетие, за да покрива своите потребности, гарантиращи физическото му оцеляване.
ББД осигурява базова материална равнопоставеност между пълнолетните граждани на едно демократично общество, в което има развити пазарни отношения. В този смисъл, ББД не е социализъм, защото той не прави хората еднакво бедни, а обратното – разкрива простор за развитие на творческите заложби и предприемчивостта у човека!
Въвеждането на ББД променя досега съществуващата социална система. Това е НЕСПРАВЕДЛИВА система, при която, по усмотрение на управляващия политик, се подпомагат само отделни прослойки от обществото – социално слаби, безработни или етноси. Подобна управленска „загриженост“ не е нищо повече от законен начин за купуване на бъдещи избиратели! Това е несправедлив начин, подхранващ политическото лицемерие и популизъм.
Позната картинка от 23-годишния ни демократичен преход, нали?
С въвеждането на ББД не се позволява подобна политическа демагогия. Защо? – Защото, контролът върху управляващите ще се осъществява по един елементарен начин, тоест всеки ще претегля ефективността на управляващите не по думите и оправданията им, а по прихода в своята ББД сметка!

3.Как ще се финансира ББД?
Финансирането на ББД е възможно единствено и само при демократични системи, в които има развито пазарно стопанство.
Основните средства за финансиране ще идват предимно от две пера в хазната – ДДС и Акциз. Това са КОСВЕНИ данъци, които всички плащаме в еднакъв процент при всички наши покупки, но те не се връщат при всички по равно.
Чрез въвеждане на ББД се поправя тази несправедливост!
ББД позволява справедливо и равно преразпределение на тези събрани средства. Така всички, които са финансово добре и потребяват повече в даден момент, ще могат солидарно да подпомагат както себе си, така и всички свои сънародници, изпаднали в труден момент. За да се разбере тази философия, е нужно да се схване следното: няма гаранция, че колкото и добре да живее човек в даден момент, той не ще изпадне в безизходица или не ще стане безработен в някой бъдещ етап от живота си!Да не забравяме и друго, че в България преките данъци са много ниски, което изисква една солидарност, която се постига по много фин начин чрез ББД.
При трудни условия за съществуване настоящата социална система предвижда безброй документи за доказване на бедност. Подобно нещо унижава хората и те остават без достойнство, принудени да се редят по гишета за социално слаби, просейки милост и помощ от държавния администратор. Нека да спрем това унижение! Нека да запазим достойнството си, което дори и поробителите не са успявали да ни отнемат!
Накратко, пари за ББД има налични във всеки един момент и ВИНАГИ ще ги има! Това е така, защото едно общество винаги ще потребява, респективно – винаги ще се събират пари от косвени данъци, които просто трябва да се преразпределят поравно между всички.
Актуалният въпрос в насока финансиране на ББД навярно трябва да е – колко ще бъде голям той? Размерът му зависи от две неща. Първо, той ще зависи от мъдрия избор на Народа, чрез който ще се избират за управляващи само кадърни хора и професионалисти. И, второ, ББД ще зависи от трудолюбието на Народа ни и това как той ще реализира своите творчески възможности. Историята ни е показала, че Българинът умее тези неща! Следователно, след като въведем ББД, в България няма да има гражданин на Европейска страна, който да не желае да има българския стандарт.
Навярно, сега ще се запитате, къде са конкретните изчисления за ББД? – Точните и коректни изчисления могат да се направят само от големи екипи, професионалисти по бюджет. В тази насока, за да се избегне излишната демагогия и популизъм, в раздел 4 „Задачи за политици и икономисти касаещи ББДохода“ сме дали конкретен алгоритъм, за изчисление.
Чрез него целим две неща:
- да дадем отправна точка на икономистите ни, които с обединени усилия, независимо от своите леви или десни убеждения, ще могат да постигнат консенсус в изчисленията си.
- да покажем, че дори човек без икономическо образование, може с химикал и лист в ръка да установи, че ББД-бюджет е напълно възможен и постижим!
Обобщение: Много е важно да се разбере, че Проектът е адаптиран към българските условия по един уникален начин – начин, при който сметките са на много заден план, защото не теоретичните изчисления правят дадена система работеща, а Принципите, на които се базира нейното функциониране и начините на нейната защита!

4. Конкретни предложения за организация на ББД
Следващите идеи са примерни и конструктивни. Те могат да се усъвършенстват винаги и към тях могат непрекъснато да се прибавят нови такива. Целта на подобни идеи е да защитят ББД от злоупотреби и да го направят по ефективен.
4.1. Издаване на Индивидуална Пожизнена Дебитна Карта (ИПДК) на всеки български гражданин, навършил 18 години, с която да се правят само безкасови разплащания при изразходване на Дохода.
4.2. ИПДК ежемесечно ще се зарежда с пари, съгласно определения Доход на годишна база, заложена в държавния бюджет.
4.3. Парите в ИПДК няма да могат да се натрупват. Тоест – ако те не се оползотворят в текущия месец, парите се връщат в специален фонд за ББД в бюджета.
4.4. ИПДК може да се използва първоначално само при разплащания на хранителни стоки, базови разходи (ток, вода, парно), здраве и обучение. С времето, когато системата улегне, и по преценка на управляващите, могат да се прибавят и други разходни пера, покриващи нуждите на гражданите.
4.5. ИПДК може да се ползва само на територията на Република България.
4.6. ИПДК не може да се онаследява.
4.7. ИПДК може да се ползва само лично или от членове на семейството (съпруг или съпруга).
4.8. ИПДК се издава на всеки пълнолетен български гражданин, независимо от неговия пол, раса или религиозна принадлежност. Изключение могат да правят само лицата, лишени от свобода.
4.9. ИПДК се издава и за деца под 18 г., когато те са останали сираци. При това положение, средствата по картите се ползват от осиновителите или приемните семейства, с което се подпомага израстването на тези деца.

Engels
29 Яну 2014 14:09
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
5. Конкретни стъпки преди въвеждането на ББД и насоки за ефективност и рентабилност при прилагането му.
5.1. Въвеждане на електронно правителство! Без него ББД е НЕВЪЗМОЖЕН и това задължително трябва да бъде първата стъпка. Като улеснение за ползване и против злоупотреби е препоръчително да се въведе и електронна лична карта (ЕЛК) за всеки Българин.
5. 2. Приемане на принципа “без дългосрочни външни задължения”! Това е важна предпоставка, предпазваща ББД системата от световни финансови кризи и девалвация на водещи валути. Допустимо е при необходимост да се вземат краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.

5. 3. Предлагаме да се създаде нов вътрешен финансов борд, в който лева да не е зависим от външни валути. Дисциплината на сегашният валутен борд, обезателно трябва да се запази! В тази насока трябва стриктно да се придържаме към критериите от Маастрихт.Последните може да доусъвършенстваме, а после те да залегнат в Конституцията ни. По този начин – всеки, който е на власт, ще бъде задължен да ги спазва!

5. 4. Създаване и натрупване на “буферен фонд” ( запас за ББД ), който да гарантира изплащането на дохода за месеци напред. Това ще ни подсигури при бедствия, сътресения на световни борси, или резки девалвации на водещи валути, които евентуално биха затруднили изплащането на ББД. От подобен фонд ще се компенсира изплащането на дохода в месеците, когато е по-ниска събираемостта на парични средства в хазната.
5. 5. Определяне на базова “вредна потребителска кошница”. В нея ще се включат продукти, вредни за здравето на човека (цигари, алкохол и др.), на които да може да се вдигат безпроблемно акцизите и така да се натрупват повече пари във фонда/сметката на ББД. Целта е да се стимулира постепенно здравословния начин на живот или в кризисни моменти да се възстанови бързо бюджетния дефицит.
5. 6. Прилагане на всякакви пазарни механизми за стимулиране на българското производство, на база безкасовото разплащане с ИПДК.
5. 7. Промяна на данъчното законодателство, като идеята е от презумпцията “невинен до доказване на противното” да стане “виновен до доказване на противното”. Идеята е вдъхновена от Израелското законодателство и, повтаряме – при нас тя ще касае САМО данъчното законодателство!
С други думи казано, всеки забогатял Българин, трябва да съхранява документите за натрупаното си богатство, а при нужда (проверка) да може да докаже сам, чрез лицензиран одитор, произхода на авоарите си. По този начин ще се преустановят настоящите практики на смехотворните данъчни ревизии, при които месеци наред се правят финансови проверки, похабяващи колосални държавни средства и загуба на време на държавните ни служители.
5. 8. Строги и безкомпромисни наказания за всяка фирма, която не си плаща данъците.
При укриване на данъци и особено за тези, ощетили фонда/сметката за ББД, да се възстановяват нанесените загуби минимално в двоен размер, а за виновните да се предвиждат ефективни присъди – отнемане на свободата, при установяване на злоупотреби в големи размери.
5. 9. Премахване на порочната практика за приспадане/усвояване на ДДС и ползване на данъчен кредит. Чрез подобни порочни практики, всички фирми в страната ни са станали закононарушители. Накратко – край на системата, която принуждава фирмите да злоупотребяват!
5. 10. Двете пера от бюджета – ДДС и Акциз, които ще се преразпределят, да се обособят като нов данък, който да се натрупва в отделна сметка и със закон да е забранено преливането на пари от други държавни вземания в тази сметка, както и непозволени разплащания от нея за други държавни разходи, различни от ББД.
5. 11. (ново, от 24.04.2013г.) Въвеждане на законова поправка – ефективни присъди от 6 месеца до 3 години за лица, извършили дребни кражби, без фиксиран минимум на откраднатото.
Присъдите могат да са по бързата процедура и да се излежават на места – с лек режим, подобно на западната практика. По информационните медии непрекъснато научаваме как в развитите демокрации дори известни личности изтърпяват наказания за своите противообществени прояви, а в България има обирджии на възрастни хора, с по 3-4 висящи дела или условни присъди, които „правосъдието“, на практика, прави недосегаеми.
5. 12 (ново, от 24.04.2013г.) Въвеждане на законова поправка – ефективни присъди от 10 г. нагоре, за управляващи политици, които умишлено или поради некомпетентност, са увредили ББДохода на Народа. Подобни хора трябва да се обявяват за национални предатели! Тази мярка по естествен начин ще „пресява“ некадърните и корумпирани политици, от достойните такива. Подобна мярка ще охлади страстите на безбройните “лидери“, жадуващи за политически изяви.
5. 13. (ново, от 24.04.2013г.) Въвеждане на Конституционна поправка! Да се впише в Конституцията правото на всеки пълнолетен гражданин на РБ да получава ежемесечен безусловен базов доход. Тази мярка ще доведе до невъзможността в бъдеще някой некадърен политик да съсипе труда на своите предшественици.

6. Какви ще са ПОЛЗИТЕ, ако проектът ББД се осъществи.

6. 1. Премахването на стреса и страха в хората за оцеляването им. Това ще отключи тяхната креативност и предприемчивост. Огромен е броят на хората, които не работят любимите си неща, за да не рискуват, притеснени от дългове или от факта, че няма да могат да изхранят децата си. По този начин, творческият ни потенциал се похабява!
6. 2. Стимулиране на потреблението, поради факта, че Доходът ще трябва да се изразходва ежемесечно без натрупване. Това ще доведе до голямо търсене, а оттам и стимулиране на производството и икономиката, като цяло. При това положение, пазарната икономика ще заработи със своите истински механизми, без да се налага предприемачът уж да “инвестира”, а целта му да е предимно източване на ДДС!
6. 3. Заплатите ще се вдигнат, защото хората няма да продават труда си за жълти стотинки.
6. 4. Безработицата ще намалее и в бъдеще тя вече няма да е фактор, който да се отчита и да ни притеснява.
6. 5. Ще има ръст на инвестиции за разумен живот. Саниране на жилища, еко къщи, икономични електроуреди и т.н. са неща, в които инвестициите ще скочат рязко, поради факта, че с Дохода ще може да се плащат базовите нужди (вода, ток, парно), което ще освободи част от другите ни разходи. Следователно, тези около 35 милиарда, спестени в банките, народни пари „за черни дни“ ще се включат активно в икономиката, което ще е като “мехлем” за нея при сегашната стагнация в кредитирането.
6. 6. Междуфирмената задлъжнялост при този ръст в икономиката ще намалее!
6. 7. Решаване на проблема с безотговорното правене на деца от някои по-слабо интелигентни и ниско образовани групи, наши сънародници.
Условието ББД да бъде само за пълнолетни граждани, по естествен начин ще вразумява подобни групи да планират децата си. Финансовата заинтересованост ще стимулира отговорност и разумност при тези хора, и така те няма да бъдат изкушавани да създават различни схеми, източващи социалните ни фондове. Да си родител е отговорност, а децата трябва да бъдат желани, планувани и очаквани. В програмите си партиите според собствените си виждания и приоритети ще стимулират и създават условия за отглеждане на децата. Важно е държавното подпомагане да следва развитието на детето по етапи, а да не е с пари в брой, с които някои родители злоупотребяват. Ако успеем в тази насока, не само цяла Европа, но и целият свят ще ни бъдат благодарни.
6. 8 Няма да има ДДС измами! Защо? – Защото, ДДС-то вече няма да се усвоява, респективно – няма да има какво да се краде! Към настоящия момент данъчният кредит се ползва като „съживителна“ мярка, която се прилага към бизнеса, с цел стимулиране на фирмената активност и предприемчивостта. Това е илюзия, която може да се докаже!
Забелязали ли сте, как се развива един бизнес, загубващ пазарната си ниша? При това положение, обикновено мениджърите започват да залагат на кухи сделки, от които да се точи ДДС, вместо бързо да се преструктурира производството или дейността. Ясно е, че всичко това води до бавна „смърт“ за фирмата, от една страна, а от друга –нанасят се много обществени вреди и щети.
Замислете се и върху един друг факт – има ли поне една „чиста“ фирма, която е регистрирана по ДДС и която няма някакви данъчни нарушения? Отговорът е еднозначен – няма такава!
При пазарни системи с внедрен ББД в тях, икономиката „тупти“ в собствен естествен ритъм.
Тоест, в нея паричните потоци се въртят по естествените и нормалните пазарни закони ( търсене и предлагане! ), а не чрез измислени стимули като усвояване на ДДС, които колкото стимулират, толкова и предизвикват злоупотреби.
6. 9. Теоретично, няма да има сива икономика, а вероятността да имаме над 90% “чиста” икономика, на практика, е огромна. С днешна дата тези проценти са навярно около 40/60 ?!
“Изсветляването” на бизнеса ще стане по естествен начин във времето, а не чрез рестрикции и забрани. Как ще стане това? – Първо, всеки бизнесмен ще иска да е максимално на светло, за да може да участва в усвояването на парите от ББД дебитните карти, защото разплащанията ще стават само през терминал. От друга страна, самите граждани ще станат по-съзнателни и ще изискват касовите си бонове при кешови плащания, след като знаят, че част от тези пари ще се връщат обратно при тях като личен приход. При това положение, кой съгражданин ще купува на черно някакви ментета, които са без гаранция или са със съмнителен произход?
6. 10. Изчистване на “паразитната администрация”. Това също ще стане по естествен път, след въвеждане на електронното правителство и при положение, че много държавни служители, вече получаващи Дохода, ще решат да работят нещо друго, а няма да се „борят със зъби и нокти“ за работните си места. От друга страна, орязването на раздути щатове вече ще бъде много по-лесно. Защо? – Защото, хората няма да се чувстват изхвърлени на улицата, а ще могат спокойно и без страх от бъдещето, да намерят своята нова себереализация.
6. 11. ББД ще стимулира младото поколение да развива своите интереси в образованието. Всеки ще има възможност да плати образованието си без особени финансови притеснения и така, учейки, може спокойно да планира бъдещето си.
6. 12. ББД ще предизвика завръщане на Българите, напуснали родината ни, за да търсят препитание в други страни. Чрез финансовия стимул от него и създалата се благоприятна среда за бизнес в България, родината ни ще стане като магнит за сънародниците ни, работещи в чужбина. Завърналите се в Българи пък, ще донесат със себе си своя опит, спестен капитал и импулс за предприемчивост, което ще доведе до още по-голямо благоденствие на страната ни!
6. 13. Ще изчезнат порочни практики и злоупотреби в социалното подпомагане, където всеки “дърпа чергата на своя страна”, но в крайна сметка, всички остават недоволни, а преразпределените пари – похабени!
6. 14. Хората, които искат да живеят здравословен и природосъобразен начин на живот, ще могат да правят това, без притеснения за оцеляването си. Тези хора спокойно ще могат да инвестират в екоземеделие или други, любими за тях, занимания сред природата. В момента такива наши сънародници страдат в градските си апартаменти, принудени да вършат неприятна работа в промишлени предприятия или офиси, притеснени от несигурността, относно прехраната на децата и семействата си.
6. 15. Ще се отвори банковата система към кредитиране и парите ще излязат от трезорите. В настоящия момент банкерите трудно намират надеждни клиенти, защото икономическата стагнация и безработицата, поставят сериозна част от желаещите да получат кредит в рисковата група на неплатежоспособните.
6. 16. Ще се повиши общата предприемчивост на хората. Българинът е трудолюбив и обича да залага на сигурното. В тази насока говори фактът, че с по няколко милиарда лева на година растат спестявания по банковите сметки. Статистиките показват, че 90% от депозитите са под 10 хил. лв, което е много показателно, че масово се спестява и тези пари не са на богатите хора и олигарсите, а са „пари за черни дни”!
След въвеждането на ББД, подобен девиз вече няма да бъде актуален.
Хората по естествен начин ще осъзнаят това, защото ще имат сигурност в утрешния ден. Сега страхът и притесненията правят хората “слепи” и объркани, което ги кара да кътат пари, за несигурните си бъднини.
6. 17. (ново, от 24.04.2013г.) Проектът ще даде възможност за изграждане на силно гражданско общество. Последното може да е реалност, само ако всички Българи се обединим около една общонационална Кауза, каквато е Идеята ББД. Като следствие, това ще допринесе за много силен обществен контрол върху политиците, на които гласуваме доверие.
6. 18. (ново, от 24.04.2013г.) Изчезване на дребната битова престъпност! Подобно нещо ще бъде следствие от въвеждането на законови поправки за ефективни присъди от 6 месеца до 3 години, относно дребни престъпления – когато кражбите са под 200 лв, които сега дори не се регистрират, поради маловажност.
Благодарение на тези поправки, ще имаме три огромни ползи:
- няма да има крадец, който да иска да обере хладилника, пенсията или животните на възрастен човек, след като знае, че ще загуби за това своя ББД, когато, със сигурност, влезе в затвора.
- работата на съдилищата ще намалее и те няма да са заринати с така наречените “кокошкарски истории”, които обикновено завършват с условни присъди, а крадците след това продължават активно своята дейност.
- няма да е необходимо увеличаване броя на редовите полицейски служители, защото от една страна, дребната престъпност ще заглъхва, а от друга – сънародниците ни ще са по-активни и ще съдействат за залавяне на престъпниците, виждайки, че има реално осъдени.
6. 19. (12.05.2013 г.) Премахване на корупцията!
Подобен ефект ще се получи като следствие от въвеждането на ББД. Нещата ще изглеждат така – системата за Дохода няма да остави на политиците косвени данъци, които да се “усвояват” по системи „братко-батко“ и стимулиране на собствения електорат. С други думи казано, кадърният и далновиден политик ще се стреми да увеличава приходите в хазната от: реални програми за стимулиране на бизнеса; ефективно управление на държавната собственост и активи, от привличане на европейски фондове; от оптимизация на администрацията; от рационално използване на природните ни богатства и т.н.
В този смисъл, държавната администрация ще се пресее, и в нея ще останат предимно професионалисти, които няма да се сменят след всяко правителство. Възнаграждението на тези хора ще бъде достойно и заслужено, в зависимост от техния положен труд и висок професионализъм!
В настоящия момент всеки хули държавния служител, който е взел висока премия, а при получаване на ББД Народът ще иска да има все повече и повече такива високоплатени служители. Това ще бъде така, защото колкото повече се развива икономиката ни, толкова повече ще расте Доходът за хората! Какво лошо има тогава един професионалист да взема и 10 – 20 хил.лв основна заплата?
Въпросът, е друг – доколко е възможно да се корумпира една такава високоплатена държавна администрация?
6. 20. (12.05.2013 г.) Възраждане на българския спорт.
Това ще стане в две направления, като се заложат в закона на ББД следните клаузи:
- Всяко дете, което тренира усърдно и има призово национално класиране в даден спорт, получава ББД – както всеки пълнолетен гражданин. Подобно нещо ще даде мощен стимул на децата да тренират. От друга страна, родителите на всички талантливи деца със спортни постижения, няма да се чудят откъде да вземат пари, за да им купят спортен екип или маратонки. Представете си и друго следствие в горния смисъл – как биха се развивали младите треньори в различните спортове, при положение, че има много деца, желаещи да тренират?
- Всеки пълнолетен спортист, който е стигнал върха в национално първенство, автоматично започва да получава ДВОЕН Доход. За изявилите се по европейски и световни първенства, например, този доход може да е в ТРОЕН размер. Представете си какъв стимул и сигурност ще дава това на нашите спортисти?!
6. 21. (12.05.2013 г.) Стимулиране на интереса към учебния процес и творчеството у децата. В закона на ББД може да се запише, че всички деца, които вземат призови места в различни национални или световни олимпиади, могат да получават ББД. Това ще бъде голям стимул за ученолюбивите деца и признание за техния труд, търпение и постоянство.
6. 22. (24.06.2013 г.) ББД ще има положителен здравословен ефект върху голяма част от нацията ни! В доста статистики се споменава, че над 80% от болестите на съвременния човек са, вследствие на депресията и стреса, на които той е подложен. Представяте ли си какъв прекрасен „лечител“ може да бъде системата ББД щом тя се въведе, защото тя премахва подобни симптоми в голямата им част!

6.23. (17.07.2013 г.) Всеки човек, с добро финансово положение, ще може по собствен избор и убеждение, да прави своя социална политика. Тоест – той може да дарява своят ББДоход на хора в неравностойно положение или на социални учреждения (старчески домове, домове за деца в риск, защитени домове и т.н.), които ще имат нужда от финансиране.

7. Какъв е най-лошият вариант/сценарий, ако Проекта за ББД се провали, след въвеждането му?
По-лошо от сегашното положение няма как да стане! Ако този Проект се провали, поради някоя от изброените в тази разработка причини, настоящата система може да се възстанови отново в сегашното си положение. С други думи казано, пенсионните и здравни фондове, заедно със съпътстващите ги пенсионна и здравна система са ЗАПАЗЕНИ и продължават своето независимо функциониране, и след въвеждане на ББД.
Тук стои въпросът – няма ли при връщане на старото положение да настъпят някакви негативи или загуби от това? – Въвеждането на ББД е с премерен риск, който си струва да опитаме.
Защо си струва, ще отговорим с риторични въпроси: Спомняте ли си колко пъти през последните 23 години държавата е обирана и е започвала от нула? Спомняте ли си времената, след хиперинфлацията 1996 г.? Спомняте ли си голямото източване на финансови средства и държавни активи през периода на касова, безкасова и бонова приватизация? Спомняте ли си обирите за десетки милиарди лева от енергийната мафия, от престъпни групировки и от сивата икономика? Нима в настоящия момент сме доволни от дереджето, на което сме? Богати ли сме? Безработицата малка ли ни е?
В този смисъл на разсъждения, отговорете си и на въпроса какво по-лошо може да ни се случи, ако въведем ББД?

8. Какви са вътрешните спънки и кой може да провали ББД?
Вътрешни спънки могат да се породят единствено при липса на Национален Консенсус!
ЕДИНСТВОТО е ключовата дума върху която трябва да се съсредоточим.
Случайно ли е поставен девизът на Парламента ни „Съединението прави силата“?; – Може ли да подобрим стандарта си на живот и да просперираме като нация, ако непрекъснато сме разкъсвани от обществени противоречия и взаимно отричане?
Именно това правим през последните две десетилетия – самоунищожаваме се непрекъснато!
И именно това ще може да се стопира веднъж завинаги, ако се приеме ББД от всички ни като общонационална Кауза, а после тя да се впише в икономическите програми на партиите.
Да! Трудни моменти може да има с въвеждането на ББД, но нима може да ни се случи по-лошо от това, което сме преживяли до момента? Нима виждате друг изход от сегашната тежка и напрегната ситуация?
„Ударили сме дъното“ скъпи сънародници и е наложително да се обединим, и да не се делим повече на цветни, безцветни, сини, червени, жълти, зелени…
Възможно е да се намерят хора, които озлобени от тежкото си положение ще отричат всичко наред, в това число и настоящия спасителен Проект ББД. Ще има навярно и корумпирани управници, които ще искат да се облагодетелстват от ББДохода по някакъв начин?!
Казано е, обаче – “Всичко, което не ни убива, ни прави по-силни”. Тоест, както преболедуваните болести обикновено ни имунизират и укрепват, така и всички трудности с ББД, ако сме единни – ще бъдат само за нашето добро и благополучие.

9. Има ли външни спънки, които могат да препятстват ББД? (ключов въпрос!)
Принципно, членството на България в Европейския съюз няма да попречи за осъществяване на този Проект, дори напротив – това ще ни подпомогне много!
Влизането на България в Еврозоната, обаче – където има единна валута, но няма хармонизирани данъчни и наказателни закони, поставя пред сериозен проблем реализацията на всеки един подобен проект за безусловен доход, ако той се приема от отделна страна членка на съюза. Това няма как да стане в близко бъдеще, което означава, че който политик ни вкара в този финансов съюз, ще унищожи шанса на Българите за ББД, което значи бедност и мизерия още десетилетия наред!
Богатите европейски страни приложиха спрямо бедните Българи „двоен стандарт“, но вместо да ни „извадят очи, ще ни изпишат вежди“, след като въведем ББД. Необходимо е това да се преосмисли и да се проумее от всеки един политик!
В този смисъл, резонен е въпросът какво трябва да правим тогава, след като не искаме да влизаме в Еврозоната, която не е израснала, за да бъде единна? Отговорът е - следваме политиката на Англия, а ако ни притискат – защо не и на Швейцария?! (последната е член дори на Шенген, но не и на Еврозоната!) Нека да се стремим да постигнем стандартите на живот в тези страни чрез ББД, а не да спазваме дисциплина, да „стягаме колони“ и да искаме милост от една „разпасана демокрация“, в която непрекъснато се надхитрят. Нека да запазим достойнството си като нация!

10. Защо ББД може да възроди точно България много бързо и за кратко време да постигнем западния стандарт на живот, и дори да го задминем?
Отговорът е много лесен и се корени в следното – близо 90% от Българите имат собственост, а в развитите западни страни тази цифра е средно около 45%! Хората в западните общества обикновено нямат собствени къщи, защото на тях им е по-удобно да са нещо като “пътуващи роби”. Тоест, притиснати от конкуренцията в търсенето и предлагането на работна ръка, те нямат сметка да имат недвижима собственост, което ги закотвя на едно място и което им пречи да са по-мобилни и гъвкави, в търсене на своето препитание и реализация.
След въвеждане на ББД в България, положеният в страната ни труд ще се заплаща много повече. Това ще доведе до скок в цените на новото строителство, а след това и в цените на всичките недвижими имоти, които ще се удвоят или утроят. Така мнозинството от имотните Българи, каквито са всъщност повечето от нас, ще се “събудим” след време вече като притежатели на ценни материални активи, а не както е сега, когато идват чужди граждани и купуват, за жълти стотинки или с няколко техни заплати, имотите и земята по селата.
Всеки знае израза – “последните ще станат Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, уважаеми сънародници, че точно това ще стане по отношение на стандарта ни, ако въведем ББД!


Натисни тук
Engels
29 Яну 2014 14:11
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Давам ФРОНТ на Левите Сили за Мнения.
Логично е да са негативни.
Engels
29 Яну 2014 14:42
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Клаус Самбор:
БЕЗУСЛОВНИЯТ БАЗОВ ДОХОД Е НОВОТО ЧОВЕШКО ПРАВО

"Толкова дълго сме живели в матрицата „ходя на работа – получавам пари“, че идеята всеки месец да разчитаме на гарантирани безвъзмездни средства извън трудовото ни възнаграждение, ни се струва налудничава и подозрителна. Но Гражданската инициатива за безусловен базов доход (ББД) набира скорост в Европа и е на път да се превърне в трамп...лин за мащабна културна и социална трансформация.

ББД не е просто парична сума, която облекчава екзистенциални трудности и покрива битови нужди, а „вятър в крилата“, както я наричат Даниел Хани и Ено Шмид – автори на филма „Базовият доход – културен стимул“. Това е мостът, който ще ни преведе през реката на безработицата и нищетата (и духовната!), за да се озовем на брега на достойното съществуване.
„За България, като най-бедната страна в ЕС, тази идея може да се окаже спасителна“ – прогнозира председателят на Гражданския комитет на европейската гражданска инициатива за ББД Клаус САМБОР, който през октомври бе в София по повод събирането на подписи в подкрепа на инициативата."

Heat
29 Яну 2014 15:13
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
Някакви чисълца дали има? Например колко човека ще ползват (примерно 7 милиона), при различни варианти като сума за този доход (примерно минималната работна заплата) какви допълнителни данъци общо трябва да се съберат?
fierce
29 Яну 2014 19:01
Мнения: 10,605
От: Bulgaria
откъде ще дойдат парите и кой ще бачка?!?
Калки
29 Яну 2014 19:35
Мнения: 20,000
От: Bulgaria
3.Как ще се финансира ББД?
.....
Основните средства за финансиране ще идват предимно от две пера в хазната – ДДС и Акциз


Ясно. Държавата ще дава на всеки пълнолетен гражданин по 1000 лв/месечно. Гражданинът, на свой ред, връща чрез ДДС и акциз около 25% от тях, от които се финансира ББД-то на гражданина за следващия месец.
Конгениално.

Напомня ми един много стар виц от соц-а:
"Не мога да разбера защо не ми стигат парите - тюхка се на Иванчо баща му - Аз вземам 100 лв на месец, жената - и тя взема 100 лева, от празни бутили вземаме още 100 лева. И пак не стигат...."
Калки
29 Яну 2014 19:39
Мнения: 20,000
От: Bulgaria
Енгелс,
На фона на настъпилия напоследък форумен делириум, оценявам високо желанието ти да предложиш смислени теми за дискусия. Но, моля те, обмисляй малко по-добре предложенията си.
Advokat33
30 Яну 2014 00:36
Мнения: 1,907
От: Bulgaria
ББД би създал Партия,Религия и местни милиции,охраняващи "лицензиран одитор" за осигуряване на нужните блага.Ще горят паркета и ще деградират с песен на уста. Все още в Европа здравия разум е преобладаващ.Дори с агитацията на специфични... ентусиясти(КНСБ), в Европа ББД не събра нужния милион желаещи обсъждането му. ----"КНСБ алармира, че на 14-ти януари 2014 г. изтича срокът за подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход (ББД) и инициативата приключва." Натисни тук
Engels
30 Яну 2014 06:11
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Все още в Европа здравия разум е преобладаващ.

Слабо си запознат с Европа. Там идеята отдавна е реализирана под форма на социални помощи.
И е средно около 500 евро. Трудно ви е да асимилирате идеята, че работната ръка ще става все по-излишна.
И сферата на услугите си има предел. Да не говорим колко са скъпи синтетичните работни места.
Engels
30 Яну 2014 09:24
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
БВП
общо (номинален): 77,582 млрд. лева - 39,410 млрд. евро (2012)[19]
общо (паритет на покупателната способност): 90,51 млрд. долара (2009)
еквивалент в злато по борсови цени[20] - около 1180 тона (2011)

на глава от населението (ППС): 5 288 евро (2011)
на глава от заетото население: 9 266 евро (2011)
по сектори: селско стопанство - 7,5%; промишленост - 27,6%; услуги - 64,9% (2009)
Heat
30 Яну 2014 10:21
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
БВП е едно, наличното за разпределение е съвсем друго. При 30 милиарда лева консолидиран бюджет, прескачайки "на първо четене" няколко милиарда в тази сума свързани с ЕС, плащания по дългове и пр. ако всичко се разпредели между близо 7 милиона българи в избирателните списъци, едва ще се стигне до 300 и няколко лева месечно на човек. Ще възникнат и някои дребни неудобства. За здравеопазване, образование и пр ще трябва да се плаща 100% от ползващите такива неща (вероятно от ББД). Полиция и армия ще трябва да се разпуснат и да се заменят с някакви доброволни формирования, които ще се издържат от частни дарения, пожарните също ще трябва да минат по този параграф. Наука и култура ще се финансират само от частни фондации, отношения с други държави или няма да има или ще се извършват на основата на доброволчество. Пътища, екология и пр само на частен принцип....
Започва да звучи като мокър ИПИотски сън.
Ако все пак такива дейности ще се финансират и ще има щедър ББД в размер на минималната работна заплата, тогава ще трябват още 30-40 милиарда да се съберат от данъци, но пък тогава се отива на към (или над) 100% преразпределение на БВП, при което вероятно другарят Ким Ир Сен се завърта в мавзолея си.
Engels
30 Яну 2014 11:23
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
БВП е едно, наличното за разпределение е съвсем друго.

Точно това имам предвид.
селско стопанство - 7,5%; промишленост - 27,6%; услуги - 64,9% (2009)

Каква е тенденцията?
селско стопанство 2-3%; промишленост 10-12%; услуги 80-85%
Реално 15% производители, 85% консуматори.
Heat
30 Яну 2014 12:05
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
Реално 15% производители, 85% консуматори.

В известен смисъл е така, но е силно изкривяване на реалността. Образование, здравеопазване, наука, култура, ..., че и армия, полиция и прочие са все услуги. Има неща които де факто са част от производството, но също се водят услуги - проектиране, контрол, изпитания, ремонт, транспорт, в известен смисъл и софтуер и пр.....
Много се робува на примитивното схващане, че производство е само там където се кове стомана и се лее бетон, а услуги са основно правене на рекламни слогани, писане на блогове, провеждане на социологически проучвания, писане на философски трактати, фризьорство, каране на такси и от сорта.
Engels
30 Яну 2014 12:35
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Донякъде имаш право. Но с теб още преди десет години, ако се разровиш из форума ще видиш, че сме се обсъждали енергетиката.
Тогава ти ме наведе на някои идеи които по-късно осъществихме в сивия сектор. И сега 10 години по-късно не само в енергетиката, пак си тъпчем на едно място.
Евтината работна ръка е като чума за България. Задържа цялостното развитие на държавата. Кой ще тръгне да механизира и автоматизира при наличие на почти безплатни живи Роботи(Роботници) Затова все нещо трябва да се направи по въпроса. Няма ли платежоспособно търсене, няма и пазар. Като загине пазара ще загине и производството.
Heat
30 Яну 2014 12:58
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
Няма ли платежоспособно търсене, няма и пазар. Като загине пазара ще загине и производството.

Пак става въпрос за хипотези, които не са валидни навсякъде. Ако в Германия (Франция, САЩ...) се повиши платежоспособното търсене, ще се увеличат и работните места да кажем в Германия. Ако в България изкуствено се увеличи платежоспособното търсене, пак ще се увеличат работните места основно в Германия и в Китай, не в България. Предлаганият ББД, поне в българските условия е вариация на класическата схема която изглежда добре и работи, но с единственото неявно условие някой от някъде да подари едни пари. По тази причина питах колко ще е този ББД за да се сметне в какъв размер трябва да е подаръка.
Engels
30 Яну 2014 13:15
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Идеята е ББД да изведе от пазара излишната работна ръка, без да предизвикаме социална революция.
Другата възможност си я посочил ти самия. Да изпратим излишната работна ръка в Германия.
Само че познай кой ще отиде в Германия и кой ще остане тук.

Engels
30 Яну 2014 13:31
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
По тази причина питах колко ще е този ББД за да се сметне в какъв размер трябва да е подаръка.

Ако питаш за авторите на проекта там сумата е потресаваща 400% ДДС
Ако си купиш нещо за 10лв плащаш още 40лв ДДС.
Heat
30 Яну 2014 13:37
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
Нещо упорито се отбягва дискусията по два простички въпросал
Колко ще струва?
От къде ще дойдат парите?
Хайде, само като предположение да допуснем, че сме хванали златната рибка и е осигурила парите. Като се изкара част от работната сила от пазара, предполагаемо най-неквалифицираната и нископлатената, безспорно заплатите ще се вдигнат но пак в този сектор на нискоквалифицираните, за сметка на разполагаемите доходи на по-квалифицираните, защото златната рибка в такива случаи изпълнява само по едно желание и еднократно. Общото търсене си остава същото, само структурата му се променя. Намалява търсенето на луксозни стоки, на книги, билети за театър и прочие неща, а се увеличава търсенето на ракия и места в чалга-кръчми. Прогрес от където и да го погледнеш.
Без много шум такива неща с ограничаване на работната сила за да се държат високи надници се прави в Германия, но там наистина парите си остават в държавата, а основната част от населението смята непредизвиканото от житейски драми живеене на помощи за нещо крайно унизително и заслужаващо презрение. Нещо което не е съвсем така в България например.
Engels
30 Яну 2014 13:48
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Безусловният базов доход има почва само в страни като Кувейт, Норвегия и в най-богатите държави, заяви в ефира на Bulgaria On Air Георги Ангелов, старши икономист в Институт “Отворено общество”.

По думите му богатството на едно общество се определя от това дали то има реален производствен капацитет.

Предприемачът и политик Тони Баждаров, който защитава тезата, че безусловният базов доход може да има успех у нас, коментира, че човек може да живее достойно нетно с 1000 лева на месец, Той твърди, че финансирането на безусловния базов доход не бива да е за сметка на бизнеса и подчертава, че това е социален дивидент, а не работна заплата.

Баждаров вижда проблема в платежоспособното търсене в България. По думите му над 70% от хората у нас са неплатежоспособни и техният броя расте, защото страната има сбъркана парична политика.

Той настоява за реформа на цялата данъчна система - не трябва да има никакви данъци освен ДДС, акцизи и символичен имуществен данък. Според него ставката за ДДС трябва да е 400% върху облагаемата основа.

Ангелов обаче защитава тезата, че това, което има реално значение, е парите да бъдат стабилни. По думите му никоя социална държава не може да се справи с 400% ДДС. Без производствен капацитет, увеличаването на данъците би довело до по-голямо увеличаване на бедността, категоричен е той

Според Димитър Вучев, единствено решение на въпроса за свиването на пропастта между бедни и богати е създаването на условия бедните да настигнат богатите, а не богатите да бъдат “наказани” и богатството им да бъде разпределено “справедливо”. По думите му темата за неравенството е била един от акцентите на Световния икономически форум в Давос. Вучев не вижда в безусловния базов доход реално решение на проблема и твърди, че никой няма изгода бедните да продължат да бъдат изоставащи.
Engels
30 Яну 2014 13:51
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Няма нищо по-хубаво от сърдито младо поколение. Дори мисля, че ако нещата са нормални, то е направо задължително да го има. Спомням си какъв сърдит млад тийнеджър бях, особено като се има предвид, че точно тогава задуха вятъра на промяната и заживяхме в "интересни времена"... Въздъхвам дълбоко и продължавам по темата, като ви спестявам някои носталгични истории от онези години. Днес също живеем в "интересни времена" и сме свидетели на ново поколение сърдити младежи, което е чудесно само по себе си, ако нямаше един малък проблем. Проблема, поне за мен, е че днешните сърдити младежи ужасно много ми приличат на онези отпреди доста години, което много ме смущава. Излиза, че или нищо не е мръднало за толкова години, или днешното поколение е възпитано от старото да продължава тяхната борба. И така, ще започна с един пример от моя живот и мойта сърдита младост когато открито и бунтарски обвиних майка ми, че не са били достатъчно борбени да отхвърлят комунизма и така са обрекли децата си да им плащат сметката... Разбира се, че имам пълно право да съм сърдита и недоволна, но какво мислите, че ми отговори тя? Каза ми следното: " Права си дъще, ние сме големи шубета, сега обаче вече сте големи тъй, че действате, подредете света както ви харесва..." Е, дано не вземе да ми прочете постинга, че ако ме попита каква сме я свършили ще се чудя как да се изнижа от разговора с подвита опашка... Не, че не опитвах, и още даже се чудя как да подредим света, че да стане така както ни харесва, но нещо не се получава... Както и да е, мисълта ми беше за днешните младежи и днешната им сръдня. Очевидно е, че имат за какво да са сърдити и слава Богу, че са, ако не ме хвърлиха в смут с тяхната антикомунистическа борба. Дори аз, родената през комунизма не си давах сметка колко дълбок беше проблема докато не се заговори за онези времена открито след падането му, какво остава за хора родени доста след промяната. Става въпрос за личните впечатления. Личното преживяване и усещане, а не за възпитани във теб чувства. Днес младите имат право да се сърдят за прехода, за бедността, за беззаконието, корупцията, монополите... имат безкрайно много битки за водене, съвсем реални и съвсем основателни, но някак техните негодувания ми напомнят онези от моята младост. Между другото няколко пъти по медиите разни блогъри и коментатори, та дори и Качака ми споменаха, че това било повторение на '89 и на '97 ама аз като че ли не обърнах внимание... Чакайте бе хора, това е трето поколение българи, какъв рестарт на прехода, какви пет лева? Нямам нищо против Сугарев да гладува пак в знак на протест, това си е неговата битка, битката на живота му, нито дори Христо Марков да ми крещи в яда си, че съм червен боклук, ноо да застанат дядо и внуче в една борба и то срещу червената армия след 25 години демокрация означава, че или дядото не пораснал или че някой е внушил на младите, че причината за състоянието на страната не е в двадесет и пет годишният сбъркан преход, а някъде около шестдесет и осем години назад във времето... Знам, много хора ще се чудят дали не съм препила с вкиснала бира когато съм писала поста, но покрай разните му там протести се запознах с млади хора и разбрах накъде духа вятъра сред младите по света. Темата е дълга, ще се опитам да съм кратка и да ви предупредя да не припадате от ужас преди да сте прочели поста докрай. И така от няколко години в развитите европейски страни млади ентусиасти здраво натискат за въвеждането на безусловен базов доход. Това означава, че на всеки пълнолетен гражданин на ЕС ще се полага определена сума независимо дали работи или не. Това гарантира физическото оцеляване на човека ако някакви несгоди го споходят. В началото тази идея ми се видя много опасна, но като проучих и поразмислих видях доста резон в нея. ББД практически ще замени социалната система, а това означава край на безобразната бюрокрация. Тази идея е особено добре приета сред младите европейци, и как няма като младежката безработица е най-големият бич дори в развитите бели държави. Това веднага би се отразило на дребната битова престъпност, просията, самоубийствата от мизерия, липсата на здравна осигереност и т.н. и т.н.... Чудно ми е защо нашите протестиращи младежи днес не говорят за бедността, като откакто свят светува основният стремеж на човечеството е да няма умиращи от глад хора. Всъщност няма нищо чудно, няма и капка съмнение, че протестите днес са предимно от десни привърженици, а идеята за безусловен базов доход звучи доста ляво. В България лявото и дясното контрастират като добрия и лошият в латино сериал, тоест добрия - много добър, лошият - много лош... Почти е немислимо дясно мислещ човек да приеме за нормална някаква лявозвучаща идея, затова и по протестите е немислимо да се чуят неща за сметки, ниски заплати, ББД и прочие, а само "кой не скача е червен" и т.н. лозунги от '89... Е, аз пък съм частник, дясномислеща, антикомунистка още от сърдитата ми младост, но пък смятам идеята за много добра особено за България, която е доведена до нечувана бедност, унищожена икономика и земеделие, в ужасен демографски и морален срив, изобщо в бедстващо положение... ББД е особено важен за да защити естествените права на човека - вода, храна, отопление, с което ще се спасим от изчезване. Ще се облекчат големите градове от презаселване, особено столицата, ще живне икономиката тъй като ще има определен паричен поток в обръщение на пазара и увеличена покупателна способност, ще се върнат голяма част от гурбетчиите ни в чужбина и... сега идва най-интересното... - ще ограничи раждаемостта при ромите. Сега ромите източват социалната ни система с висока раждаемост, тъй като ползват определени привилегии, с въвеждането на ББД обаче това няма как да продължава да се случва, тъй като идеята на ББД е да замени социалната система, а ББД се полага само на пълнолетни, което означава, че броят на децата в семейството не е определящ за големината на базовия доход, който е еднакъв за всики, така големият брой деца вместо да носи доходи ще изяжда базовия доход на семйството, при това без да имат никакво основание да се оплакват от дискриминация. ББД няма да може да се използва за спестявания, за хазарт, няма да може да бъде откраднат, преотстъпен или използван не по предназначение тъй като няма да бъде под формата на пари в брой.
И така, както вече споменах сърдитите млади европейски младежи настояват за въвеждането на ББД, въпреки че живеят в богати и развити държаваи с чудесни социални системи, нашите сърдити младежи искат морал, без това да засяга справянето с бедността, нищо че живеем в най-бедната страна членка. Въпреки всичко аз вярвам, че сега е момента да направим истинска революция (не културна, не кървава), а морална, която може би дори сами няма да осъзнаем в началото.
Добави мнение   Мнения:1361 Страница 1 от 68 1 2 3 Следваща »