:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 438,492,663
Активни 119
Страници 18,810
За един ден 1,302,066

Държавната земя поскъпва до 33%

Това ще оскъпи строителството върху такива терени и ще намали обезщетенията на граждани и фирми
Някои категории държавни земеделски земи, които се предлагат за замяна или продажба на граждани и фирми, поскъпват. Промяната засяга едрите имоти, земите на до 10 км от морето и парцелите, разположени в близост до магистрали и републикански пътища.Министерството на земеделието одобри вчера изменения в наредбата за цените на държавната земя.

Цената на едрите земеделски имоти - над 500 декара, скача с 13-17%, а земите в стопански дворове - с 33%. Средно с 22% се повишават коефициентите за оценка на терени, разположени до 10 километра от морския бряг. Между 10 и 15% се вдига цената на държавната земя, която се намира близо до магистрала или път от републиканската пътна мрежа.

Това ще оскъпи имотите, които се строят върху такива земи. От друга страна, така се ощетяват наследниците, които трябва да бъдат обезщетени от държавата. При новите цени те ще получат по-малко декари земя.

Поскъпването се налага, защото такива земи са интересни преди всичко за инвеститорите, които често искат да променят предназначението им, пише в мотивите на хората на министър Нихат Кабил. Сега е забранено да се строи върху земя от държавния фонд. Ако инвеститор все пак иска да я използва за строеж, той трябва да поиска разрешение да промени характера й, а после тя трябва да се извади от държавния фонд. Според хората на Кабил целта е оценките на държавните земи да се доближат до пазарните.

Промяната предвижда и поскъпване на маломерни земи в райони с производство на картофи и ориенталски тютюн, които се намират в планински и полупланински региони.
10
631
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
10
 Видими 
21 Май 2005 00:26
леле, че ми звучи Комунистически: Държавна Земя.... Няма "ДЪРЖАВНА" Зеня никъде в Нормалните Държави. Дори летищатса, Военните поделения и т.н. са на ОБШИНСКА Земя. Аи стига с това Централизиране...
21 Май 2005 00:29
И без това всеки който има пари може да купи каквото си поиска в България. Какво са тук някакви си 33% за един инвеститор? Още 2-3 % към размера на комисионната ли
21 Май 2005 13:13
Ще кажа само, че ако не искаме и след юни да има министри турци, то просто трябва да гласуваме за българи на парламентарните избори.
Доган, Дикме, Кабил - стига вече !!!
Гласувайки за турци заплюваме всички достойни български политици...
21 Май 2005 13:31
Депресирана кокошка се самоуби

21 Май 2005 13:34
Депресирана кокошка се самоуби

http://dnes.bg/article.php?id=7352
23 Май 2005 04:22
На neuronica.com - проучване

"За кого ще гласувате на изборите за Народно Събрание през 2005 г.? (период 23 Май - 6 Юни) (0 гласа) "
24 Май 2005 00:41
Гласувайки за турци заплюваме всички достойни български политици...


Верно бе, ше взема и аз да гласувам за резаните
24 Май 2005 15:50
Т е м а : И з б о р и т е
Н .В . Ц а р я т - DA SI EBE PUTKATA MAICHIA PRESTAPNIO JUDEISKA !

Н А Т О - E PRESTAPNA VOENA ORGAIZAZIA ,
KAKTO VARCHAVSKIU DOGOVOR !


SMART ZA JUDEISKITE UBIIZI NA BULGARIA !

STEFAN D-R D TCHOLAKOV

24 MAJ 2005

SVERIGE
24 Май 2005 16:01
К а з у с ъ т С и м е о н С а к с к о б у р г г о т с к и

Wed Aug 27 20:22:39 2003

К а з у с ъ т С и м е о н С а к с к о б у р г г о т с к и
Н е с т а в а д у м а т о л к о в а з а г р а ж д а н с т в о т о , к о л к о т о з а н а с л е д е н и т е и м о т и

К а з у с ъ т с г р а ж д а н с т в о т о н а С и м е о н С а к с к о б у р г г о т с к и , н а к о г о т о м а й к а м у б и л а к а з а л а д а н е с т а в а ч у ж д г р а ж д а н и н , и м а н я к о л к о м н о г о с е р и о з н и - ю р и д и ч е с к и и м е ж д у н а р о д н и а с п е к т и , о т к о и т о х у л и г а н с т в о т о н а ж у р н а л и с т и т е е н а й -н е з н а ч и т е л н и я т .
К а к в о с т а н а с ъ с с л у ж и т е л я о т и с п а н с к о т о м и н и с т е р с т в о н а п р а в о с ъ д и е т о И н о г о К о р а л , к о й т о н а в ъ п р о с а и м а л и С и м е о н С а к с к о б у р г г о т с к и и с п а н с к и п а с п о р т , о т г о в о р и -Д а , и м а .
С л е д т о в а с е о к а з а , ч е т о в а б и л о д и п л о м а т и ч е с к и п а с п о р т . Д и п л о м а т и ч е с к и п а с п о р т и о б а ч е с е и з д а в а т с а м о н а л и ц а , к о и т о и з п ъ л н я в а т о ф и ц и а л н а м и с и я н а д ъ р ж а в а т а , и з д а в а щ а п а с п о р т а . П о д е ф и н и ц и я т о в а с а о ф и ц и а л н и о т н о ш е н и я м е ж д у д ъ р ж а в и т е к а т о с у б е к т и н а м е ж д у н а р о д н о т о п р а в о , к о е т о о з н а ч а в а , ч е п р и т е ж а т е л я т н а п а с п о р т а е п р е д с т а в и т е л н а с т р а н а т а , и з д а л а п а с п о р т а . К а к е м о г ъ л К о б у р г г о т с к и д а и м а т а к ъ в п а с п о р т , а к о н е е б и л и с п а н с к и г р а ж д а н и н . Т о в а е н а р у ш е н и е н а В и е н с к а т а к о н в е н ц и я о т 1961 г .
А к о С а к с к о б у р г г о т с к и н е е и м а л и с п а н с к и п а с п о р т , н а к а к в а ю р и д и ч е с к а о с н о в а е п р о в е ж д а л т ъ р г о в с к а и л и с т о п а н с к а д е й н о с т с ъ с с в о я т а ф и р м а в И с п а н и я . Д а л и и с п а н с к о т о з а к о н о д а т е л с т в о п о о н о в а в р е м е и т ъ р г о в с к и я т з а к о н , п о з в о л я в а т а к а в а д е й н о с т н а ч у ж д е н ц и , в р е м е н н о п р е б и в а в а щ и в с т р а н а т а . З а щ о г о с т у в а щ а т а в С о ф и я и с п а н с к а м и н и с т ъ р к а н а в ъ н ш н и т е р а б о т и з а я в и , ч е С а к с к о б у р г г о т с к и е и м а л с а м о п а с п о р т з а п ъ т у в а н е в ч у ж б и н а ? С к а к ъ в д о к у м е н т т о й в с е п а к с е е л е г и т и м и р а л в И с п а н и я ? Н и щ о н е е я с н о .
В н а ч а л о т о С а к с к о б у р г г о т с к и н е п р е д с т а в и д о к у м е н т , ч е н е п р и т е ж а в а д р у г о г р а ж д а н с т в о и д а л и г о е и м а л к ъ м м о м е н т а н а и з б и р а н е т о м у з а п р е м и е р . С л е д т о в а с е п о я в и ф а м о з н а д е к л а р а ц и я , и з п р а т е н а о т п р е з и д е н т с т в о т о н а П ъ р в а н о в , н о с е щ а д а т а 13 ю л и 2001 г ., в к о я т о С а к с к о б у р г г о т с к и е п о д п и с а л , ч е н я м а д в о й н о г р а ж д а н с т в о . Д е к л а р а ц и я т а б и л а ч а с т о т д о с и е т о з а с ъ с т а в я н е т о н а к а б и н е т а н а К о б у р г г о т с к и . Н о з а щ о т я с е п о я в и т о л к о в а к ъ с н о и з а щ о д о к у м е н т ъ т , к о й т о в с е п а к е и з к л ю ч и т е л н о в а ж е н , н я м а и з х о д я щ н о м е р н а М и н и с т е р с к и с ъ в е т и л и в х о д я щ - в к а н ц е л а р и я т а н а п р е з и д е н т с т в о т о ? И д а л и д е к л а р а ц и я т а о т г о в а р я н а и с т и н а т а в м о м е н т а н а п о д а в а н е т о й .
С л е д т о в а п о с л е д в а з а п л а х а т а , ч е в с е к и , к о й т о с е с ъ м н я в а в г р а ж д а н с т в о т о н а п р е м и е р а м о ж е д а п о д а д е с и г н а л д о п р о к у р а т у р а т а , н о а к о с и г н а л и т е с а н е в е р н и а в т о р и т е щ е б ъ д а т п о д в е д е н и п о д н а к а з а т е л н а о т г о в о р н о с т . Н а й -н а п р е д т я б е ш е з а н а б е д я в а н е , с л е д т о в а - з а х у л и г а н с т в о .
В п р о к у р а т у р а т а с б ъ р к а х а п р а в о т о н а и н ф о р м и р а н е с х у л и г а н с т в о т о

Н а л и и м е н н о ж у р н а л и с т и т е п о с т а в и х а в ъ п р о с и т е з а г р а ж д а н с т в о т о н а Ж о р ж Г а н ч е в , П е т ъ р Б о я д ж и е в , Г е о р г и П и р и н с к и , и н и к о й н е с е с е т и д а г и п о д г о н и з а х у л и г а н с т в о .
П о а н а л о г и я , т ъ й к а т о ж и в е е м в р е п у б л и к а н с к а с и с т е м а , п р о к у р а т у р а т а б и т р я б в а л о в е д н а г а д а п о ч н е п р о в е р к а н а в е с т н и ц и , к о и т о с е о б р ъ щ а т к ъ м С а к с к о б у р г г о т с к и к а т о к ъ м ц а р и н е г о в о в е л и ч е с т в о , а к ъ м д е ц а т а м у - с н я к а к в и к н я г и н и , п р и н ц о в е и т .н . И н я к о л к о т е л е в и з и и п л а ч а т з а п р о к у р а т у р а , т ъ й к а т о т о в а е н а й -г о л я м а т а о б и д а з а К о н с т и т у ц и я т а н а Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я . З а щ о п р о к у р а т у р а т а н е п о д г о н и о н е з и , к о и т о о с п о р в а т т а з и к о н с т и т у ц и я ? Т о в а е о с н о в н а т а й з а д а ч а .


Щ е п р и п о м н и м о щ е в е д н ъ ж н о т а т а з а с т а т у т а н а С и м е о н о т 1970 г ., к о я т о е н е д е л и м а ч а с т о т у с т а н о в я в а н е т о н а д и п л о м а т и ч е с к и о т н о ш е н и я м е ж д у И с п а н и я и Б ъ л г а р и я . З а н е я с п о м е н а х м е о щ е п р е д и н я к о л к о г о д и н и , к а т о с ъ д ъ р ж а н и е т о й с т а н а д о с т о я н и е е д в а н а п о с л е д ъ к . Т я е п о д п и с а н а о т и с п а н с к и я п о с л а н и к в П а р и ж П е д р о К о р т и н а и М а у р и и о т б ъ л г а р с к и я п о с л а н и к а к а д . Т о п е н ч а р о в . В н е я с е к а з в а -И м а м ч е с т т а д а п о т в ъ р д я п о л у ч а в а н е т о н а в а ш е т о п и с м о о т 4 ю н и 1970 г . п о п о в о д с т а т у т а и д е й н о с т т а н а С и м е о н - с и н н а п о ч и н а л и я ц а р Б о р и с III, и в с ъ о т в е т с т в и е с и н с т р у к ц и и т е н а м о е т о п р а в и т е л с т в о д а з а я в я с ъ г л а с и е т о н а п р а в и т е л с т в о т о н а И с п а н и я д а з а д ъ л ж и в с и ч к и к о м п е т е н т н и в л а с т и п о д н е г о в а ю р и с д и к ц и я д а т р е т и р а т С и м е о н п о в р е м е н а н е г о в о т о п р е б и в а в а н е в И с п а н и я к а т о ч а с т н о л и ц е , н а к о е т о н е с е п р и з н а в а н и к а к в о п р а в о д а у п р а ж н я в а и л и д а п р е т е н д и р а з а к а к в и т о и д а е ф у н к ц и и - п р е д с т а л и т е л н и и д р у г и , в с ъ о т в е т с т в и е с п у б л и ч н о т о п р а в о” и т .н .
В с и ч к о е я с н о . Н о т а з и н о т а п о с т а в я и д р у г в ъ п р о с - н а к а к в о о с н о в а н и е б я х а в ъ р н а т и и м о т и т е н а С а к с к о б у р г г о т с к и , н а к о е т о щ е с е с п р е м п о -д о л у .

Л о г и ч н о с л е д в а и в ъ п р о с ъ т з а о б р а з о в а н и е т о м у . Д а ж е п о в р е м е т о н а Т о д о р Ж и в к о в х о р а т а п и т а х а д а л и т о й и м а с а м о с р е д н о о б р а з о в а н и е и к о п а е х а у л и ц и т е д а м у т ъ р с я т д и п л о м а т а . Т о в а д а ж е п р е з о н е з и г о д и н и н е б е ш е х у л и г а н с т в о . Х о р а т а п и т а х а , а Ж и в к о в п о е д н о в р е м е о т г о в о р и - и м а м с р е д н о о б р а з о в а н и е , у ч и л с ъ м з а п е ч а т а р , о п и т а х с е д а в л е з е в ю р и д и ч е с к и я ф а к у л т е т , а м а н е с т а н а . А з а о б р а з о в а н и е т о н а С а к с к о б у р г г о т с к и - н и т о д у м а . Ц и т и р а н и я т п о -г о р е и с п а н с к и п о с л а н и к в П а р и ж е с п о д е л и л -К а к ъ в ц а р ? Т а т о й н я м а н и т о е д н о з а в ъ р ш е н о о б р а з о в а н и е ? З а п о ч в а о т е д и н ф а к у л т е т , и з к а р в а е д и н -д в а с е м е с т ъ р а , п р е м и н а в а в д р у г ф а к у л т е т , д а ж е в о е н н о у ч и л и щ е в С А Щ н е у с п я в а д а з а в ъ р ш и .
А с а м и я т С а к с к о б у р г г о т с к и в е д и н ф о р м у л я р п о д р у б р и к а т а О б р а з о в а н и е б и л н а п и с а л И н ж е н е р -и к о н о м и с т , к о е т о м о ж е д а е д о к у м е н т н а и з м а м а .
Т а к а и л и и н а ч е , к а з у с ъ т д а л и е д и н н е о б р а з о в а н ч о в е к и м а ц е н з д а у п р а в л я в а а д м и н и с т р а ц и я т а т р я б в а д а с е р е ш и о т К о н с т и т у ц и о н н и я с ъ д .
С г р а ж д а н с т в о т о н а С а к с к о б у р г г о т с к и с а с в ъ р з а н и и ф и н а н с о в и в ъ п р о с и к а т о к ъ д е и к а к в и д а н ъ ц и п л а щ а . В н а ч а л о т о н а 2002 г . д е к л а р и р а к ъ щ а в М а д р и д з а 3, 1 м л н . л е в а и 10 н е о б и т а е м и п о с т р о й к и в ъ в В р а н а , к а к т о и 4, 81 м л н .л в . с п е с т я в а н и я . М е ж д у в р е м е н н о , с у с ъ р д и е т о н а а д в о к а т а О ш а н о в , к о й т о е д н о в р е м е в о д е ш е н я к а к в а т р у д о в о п р а в н а р у б р и к а п р и Я н ч о Т а к о в , а с л е д т о в а в н е д р я в а ш е Б у л г а р г е о м и н в А ф р и к а , С а к с к о б у р г г о т с к и п о л у ч и и м о т и н а Б о р и с III с о ц е н к а о т о к о л о 169 978 000 д о л а р а . К ъ д е и к а к в и д а н ъ ц и с е п л а щ а т з а т я х ?
В ъ п р о с ъ т с и м о т и т е з а ч и е т о в р ъ щ а н е н а й -г о л я м а з а с л у г а и м а х а Л у ч н и к о в , С о ф и я н с к и , Г е о р г и М а р к о в (Н и к о л а й и с п о м е н а т и я т О ш а н о в и м а и д р у г а с п е к т .
П р е д и г о д и н и п у б л и к у в а х м е о п и с а н а ц а р с к и т е и м о т и . О ш а н о в г и е в и д я л в С т р о г о с е к р е т н о и т о г а в а в г л а в а т а м у с е е п о я в и л а и д е я т а д а с е о п и т а д а г и в ъ р н е н а с в о я б л а г о д е т е л . О п и с ъ т е п о д п и с а н о т и н т е н д а н т а н а д в о р е ц а и о т н е г о с е в и ж д а с т р у к т у р а т а н а и м о т и т е и т я х н а т а р е а л н а с о б с т в е н о с т . О п и с ъ т е н а п р а в е н п о н а р е ж д а н е н а Г е о р г и Д и м и т р о в , н а к о г о т о е б и л о д а д е н о н а р е ж д а н е о т с ъ ю з н и ц и т е , в т о в а ч и с л о о т С А Щ и А н г л и я , с к а т е г о р и ч н о т о у к а з а н и е т е з и и м о т и д а б ъ д а т к о н ф и с к у в а н и . В т . 6 о т п р и м и р и е т о с ъ с с ъ ю з н и ц и т е о т о к т о м в р и 1944 г . е п р е д в и д е н о з а д ъ л ж е н и е т о Б ъ л г а р и я д а с ъ д и в о е н о п р е с т ъ п н и ц и т е и п р и п р и с ъ д а д а с е к о н ф и с к у в а и м у щ е с т в о т о и м . Н а й -г о л е м и я т в о е н о п р е с т ъ п н и к е б и л Б о р и с III и н и к о й н е с е с ъ м н я в а , ч е а к о б е ш е ж и в , щ е ш е д а е в Н ю р н б е р г .

Д а п р и п о м н и м н а к р а т к о н я к о и н е щ а . Ю н с к и я т п р е в р а т п р е з 1923 г . б е и з в ъ р ш е н с у к а з а н и е т о н а Б о р и с III, к а к т о и у б и й с т в о т о н а А л е к с а н д ъ р С т а м б о л и й с к и . Ц а н к о в у с т а н о в и д и к т а т у р а с б л а г о с л о в и я т а н а ц а р ъ т и з а б р а н и Б З Н С , к о й т о п р е д с т а в л я в а ш е н а д 80 н а с т о о т н а с е л е н и е т о . С л е д б у н т а б я х а и з б и т и н а д 10 000 д у ш и б е з с ъ д и п р и с ъ д а , а с л е д а т е н т а т а о т 1925 г . - п о ч т и ц я л а т а и н т е л и г е н ц и я н а Б ъ л г а р и я .

П р е з 1940 г . б е ш е п р и е т ф а ш и с т к и я т з а к о н з а з а щ и т а н а н а ц и я т а . С п о р е д н е г о 52 000 е в р е и б я х а о к р а с е н и с ж ъ л т и т е з в е з д и , а 12 500 о т Б е л о м о р с к а Т р а к и я и З а п а д н а М а к е д о н и я , с п о з в о л е н и е т о н а Б о р и с III (з а к о е т о Б е к е р л е с ъ о б щ и в Б е р л и н б я х а и з п р а т е н и в Г е р м а н и я з а и з т р е б в а н е . Н а 1 м а р т 1941 г . Б ъ л г а р и я с е в к л ю ч и о ф и ц и а л н о в Т р и с т р а н н и я п а к т , к а т о Ф и л о в п о д п и с а д о г о в о р а с п ъ л н о м о щ и я т а н а ц а р ъ т . Н а 13.12.1941 г . б ъ л г а р с к и я т п а р л а м е н т , с б л а г о с л о в и я т а н а ц а р ъ т , о б я в и в о й н а н а С А Щ и В е л и к о б р и т а н и я . Н а 1 а в г у с т 1943 г . б ъ л г а р с к и и з т р е б и т е л и н а п а д н а х а а м е р и к а н с к и б о м б а р д и р о в а ч и . О т г о в о р ъ т б е ш е с ъ к р у ш и т е л е н .

Б л а г о д а р е н и е н а о б я в е н а т а о т Б о р и с III в о й н а н а С А Щ а м е р и к а н с к и т е б о м б а р д и р о в к и у н и щ о ж и х а 14 000 с г р а д и в С о ф и я , 7000 с о ф и я н ц и б я х а у б и т и , р а н е н и и о с а к а т е н и . Щ е п р и п о м н и м , ч е п р е з т а з и в о й н а с ъ ю з н и ц и н а к о а л и ц и я т а б я х а б ъ л г а р с к и т е а н т и ф а ш и с т и , а н е Б о р и с . З а т р и г о д и н и , д в а м е с е ц а и 17 д н и , п о в и н а н а м о н а р х о ф а ш и с т к и т е п р а в и т е л с т в а н а ц а р ъ т , и в н е г о в о и м е б я х а а р е с т у в а н и , б и т и и с м а з а н и 64 345 а н т и ф а ш и с т и , и д р у г и 31 520 б я х а и н т е р н и р а н и . П о -ж е с т о к т е р о р Б ъ л г а р и я н е п о м н и .

М о н а р х и я т а н а Б о р и с III у б и 29 480 б ъ л г а р и . П о с и л а т а н а п а р а г р а ф 36 н а т о г а в а ш н и я б ю д ж е т , о д о б р я в а н о т Б о р и с III з а г л а в а н а у б и т а н т и ф а ш и с т с е п л а щ а х а п о 50 000 л е в а . С л е д с м ъ р т т а н а Б о р и с п р и с ъ д и т е , в т .ч . и с м ъ р т н и т е , б я х а и з д а в а н и в и м е т о н а С и м е о н , н и щ о , ч е б е ш е н е в р ъ с т е н .
З а т а к и в а п р е с т ъ п л е н и я н и к ъ д е п о с в е т а н я м а д а в н о с т . Н о н е и в Б ъ л г а р и я , к ъ д е т о и м о т и т е н а Б о р и с III б я х а в ъ р н а т и н а С и м е о н С а к с к о б у р г г о т с к и . О т г о р е н а в с и ч к о А т а н а с Б у р о в т в ъ р д и , ч е т е з и и м о т и Б о р и с III е и п о т е к и р а л с р е щ у 30 м и л и о н а ш в е й ц а р с к и ф р а н к а , к о и т о н и к о г а н е е в ъ р н а л .
А г о н и я т а з а д е г р а д и р а щ а Б ъ л г а р и я п р о д ъ л ж а в а . И Е в р о п а м ъ л ч и . М ъ л ч а т и С А Щ , А н г л и я и в М о с к в а . Д о к о г а ?


Т ъ й к а т о в р ъ щ а н е т о н а и м о т и т е в м о м е н т а е ф а к т , с е п о я в я в а д р у г в ъ п р о с , к о й т о н и к о й н е м о ж е д а о с п о р и .
В ъ п р о с ъ т е к р е щ я щ о т м о р а л н а , ю р и д и ч е с к а и м е ж д у н а р о д н а г л е д н а т о ч к а . П о с в е т а о т д а в н а е у з а к о н е н о о б е з в ъ з м е з д я в а н е т о н а ж е р т в и т е н а ф а ш и з м а и н а ц и з м а .
В Б ъ л г а р и я ж е р т в и н а х о л о к о с т а н е б я х а с а м о е в р е и , н о и д е с е т к и х и л я д и б ъ л г а р и .


О т ю р и д и ч е с к а г л е д н а т о ч к а , т е и м а т п р а в о т о , к а к т о и т е х н и т е н а с л е д н и ц и , з а с е г н а т и о т м о н а р х и я т а н а Б о р и с , н а о б е з щ е т е н и е . О н е з и , к о и т о о с т а н а х а б е з б а щ и и м а й к и , б е з п о к р и в и х л я б , б е з д е т с т в о и п о м о щ н а р ъ к а и м а т н е о т м е н и м о п р а в о д а и с к а т ф и н а н с о в о о б е з в ъ з м е з д я в а н е о т о н е з и , к о и т о н а с л е д и х а Б о р и с III - С и м е о н С а к с к о б у р г г о т с к и и М а р и я -Л у и з а Х р о б о к , ч и и т о и м о т и с е г а с е и з ч и с л я в а т н а о к о л о 170 м л н . д о л а р а .
В с е к и е д и н с ъ д п о с в е т а з н а е т о в а . П р и н а с л е д с т в о т о с е н а с л е д я в а т п л ю с о в е т е и м и н у с и т е . Н а с л е д н и ц и т е с а н а л и ц е и р а з п о л а г а т с д о с т а т ъ ч н о ф и н а н с о в и с р е д с т в а д а п о е м а т и с к о в е с р е щ у т я х . С ъ о б щ е н о б е ш е , ч е т а к и в а и с к о в е в е ч е с а п р е д я в е н и в Г ъ р ц и я и М а к е д о н и я .
В ъ п р о с и з а л е г и т и м н о с т т а н а т о в а н а с л е д с т в о и з а в ъ з м о ж н о с т т а з а и с к с р е щ у н а с л е д н и ц и т е н а Б о р и с с а о т п р а в е н и и к ъ м и з в е с т н и я с в е т о в е н ю р и с т с п е ц и а л и с т в т а з и о б л а с т Е д у а р д Ф а г а н , к о й т о н е о т д а в н а п р е д с т а в и м у л т и м и л и о н е н и с к к ъ м т р и ш в е й ц а р с к и б а н к и , в т о в а ч и с л о Credit Suissе , о т и м е т о н а ж е р т в и т е н а а п а р т е й д а в Ю А Р . А н а с л е д с т в о т о н а Б о р и с е м н о г о п о -ш о к и р а щ о .
О п и т и т е н а н я к о и п р о к у р о р с к и с р е д и д а п о с т а в я &#
24 Май 2005 16:27
Ц А Р Я Е Г О Л - 800 Д Н И - Н О В И Т Е Д Р Е Х И Н А Ц А Р Я !

П о л и т и ч е с к о Е с е п о п о в о д "200 г о д и н и" о т р о д ж е н и е т о н а д а т с к и я п о е т и п и с а т е л Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н !

Ц а р я т е Г о л ! И з и в и к а е д и н д а т ч а н и н р о д е н п р е д и 200 г о д и н а н а 2 а п р и л 1805 г о д и н а ! Т е т о в а м р ъ с н о п о л и т и ч е с к о "к о п и л е" Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н о с р а м е т е н о т о п р е д ц а р е т е д е т о н и с е п р е д с т а в я т к а т о н а й -у м н и т е н а д в с и ч к и о с т а н а л и ч е л о в е ц и п о з е м я т а !

Ч е с т и т о р о ж д е н и е - Ц а р я е Г о л - Н а п и с а н о о т Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н !

Ц я л а г о д и н а е т ъ р ж е с т в е н а з а Д а н и я п о с л у ч а й 200 г о д и н и о т р о ж д е н и е т о н а п о е т а и р а з к а з в а ч а н а п р и к а з к и Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н . Д а т ч а н и т е щ е г о п р е д с т а в я т д о д е к е м в р и 2005 г о д и н а с р а з л и ч н и с т р а н и ц и о т ж и в о т а и т в о р ч е с т в о т о н а т о з и ч о в е к . Д н е с щ е с е с ъ с т о и ц е р е м о н и а л н о п о с е щ е н и е о т Д а т с к а т а К р а л и ц а М а р г а р е т а в т о р а з а е д н о с п о с л а н и ц и н а с т р а н и т е в Д а н и я в м а л к а т а к ъ щ и ч к а к ъ д е т о с е е р о д и л Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н в К о п е н х а г е н . В с у т р и ш н о т о п р е д а в а н е н а ш в е д с к а т а т е л е в и з и я п о к а з а х д и р е к т е н р е п о р т а ж о т у л и ц а т а с п о г л е д к ъ м к ъ щ и ч к а т а , к ъ д е т о щ е м и н е д ъ р ж а в н и я г л а в а с п о с л а н и ц и т е н а с в е т а .

М о ж е б и и б ъ л г а р с к и я т п ъ л н о -м о щ е н м и н и с т ъ р н а Б ъ л г а р и я в Д а н и я щ е б ъ д е н а т о в а м и л о т ъ р ж е с т в о в р а з х о д к а т а д о к ъ щ а т а к ъ д е т о с е е р о д и л Д И С И Д Е Н Т А Н А С В Е Т А Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н с н е г о в и т е п р о р о ч е с к и д у м и - Ц а р я е Г о л !

П о л и т и ч е с к а т а п р о с т и т у ц и я н а м н о г о с т р а н и н е м о г а т д а р а з б е р а т т ъ н к и я х у м о р н а д а т ч а н и н а Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н н а п р а в и л д ъ р ж а в н и т е р ъ к о в о д и т е л з а с м я х !

Б ъ л г а р с к а т а п о л и т и ч е с к и м а й м у н а С е м и о н С а к с К о б у р г Г о т с к и , к а з а ч е з а 800 д н и щ е в д и г н е Б ъ л г а р и я н а к р а к а и в и ж д а м е т а з и ю д е й с к а м а й м у н а , ч е н и щ о н е е н а п р а в и л а з а Б ъ л г а р и я о с в е н д а п р а т и в о й н и ц и д а у б и в а т в И р а к з а с м е т к а н а Б ъ л г а р с к и я н а р о д !

Б р а в о Ц а р ю С е м и о н е , т и с и г о л а в о д а и к а л п о г ъ з о с т в о й т е ю д е й с к и с ъ в е т н и ц и о т в ъ д о к е а н а н а ч е л о с у б и е ц а С А Щ п р е з и е д е н т Д ж о р ж Б у ш м л а д ш и н а с л е д н и к н а Д ж о р ж Б у ш с т а р ш и у б и е ц и б а щ а П р е с к о т Б у ш т ъ р г у в а л с ф а ш и с т а А д о л ф Х и т л е р и о с ъ д е н з а т о в а !

С т а т и с т и к а т а п о к а з в а , ч е Б ъ л г а р и я н а м а л я в а л а с е д и н г р а д . Т а к а п и ш е н а 1 а п р и л 2005 г о д и н а в н я к о й в е с т н и ц и . Б р а в о ю д е й с к и Ц А Р Ю С Е М И О Н Е т и п о м а г а ш н а Б ъ л г а р и я д а с е з а т р и е . Т о л к о в а л и т и е п и п е т о и л и с ъ с и з л ъ с к а н а м о з ъ ч н а к о р а д е т о б л я с к а к а т о т в о е т о к у б е ?!

Н е !

Т о в а е п ъ р в о -а п р и л с к а ш е г а щ е с е и з ц е п и ю д е й с к а т а м а й м у н а Ц а р о С е м и о н - с п а с и т е л я н а Б ъ л г а р и т е о б л е ч е н в “ Г О Л И Т Е С И Д Р Е Х И “ и щ е п р о д ъ л ж и . Н и е щ е в л е з н е м в Е в р о п а , з а д а с е о б л е ч е м и д а с и у з а к о н и м о г р а б е н о т о о т Б ъ л г а р с к и я н а р о д ! Н а ш и т е х о р а щ е с и у з а к о н я т з а г р а б е н о т о о т п р и в а т и з а ц и и т е д е т о Б ъ л г а р с к и я т н а р о д с е с т р о й л с к р ъ в и п о т п о в р е м е н а к о м у н и с т и ч е с к о т о с т р о й т е л с т в о . Т о б и л о л о ш о , н о н и е щ е г о п р и в а т и з и р а м е в и м е т о н а ю д е й с к и т е и н т е р е с и о т С А Щ - И з р а е л и к а п и т а л и с т и ч е с к а м а ф и я ! Д а ж и в е е ю д е й с к а т а и д е я и т я х н а т а Б Р А Т С К А п о м о щ д а н и и з к у п я т , з а д а ж и в е е м н и е в с о б с т в е н и я т с и “к о м у н и з ъ м“ з а с л а в а и з а с м е т к а н а б ъ л г а р с к и я н а р о д !

У р а ! Т е у м р я х а , з а д а ж и в е е м н и е !

Е т о т а к ъ в ю д е й с к и к о м у н и с т и ч е с к и л о з у н г и м а ш е н я к о г а д о 2 а п р и л 1956 г о д и н а , к о г а т о с е р о д и е д и н д р у г Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н - Б ъ л г а р с к и я т Т о д о р Ж и в к о в , к о й т о н а п р а в и е д н о е р е т и ч н о д и с и д е н с т в о , д а б у т н е п р е д н и т е п о и н с т р у к т а ж о т М о с к в а и д а у з а к о н и с ъ щ и т е с т р а и ю д е й с к и к о м у н и с т и е к с п р о п и я т о р и и д е к т а т о р и в ъ в в е ч е " н о в и д е м о к р а т и в б о р б а т а с р е щ у к у л т а н а л и ч н о с т т а " . Т е з и т я х н и з а в о е в а н и я с е з а п а з и х а к а т о к р ъ в о п и ц и н а Б ъ л г а р и я и с е к и ч е х а к а т о “ А К Т И В Н И Б О Р Ц И П Р О Т И В Ф А Ш И З М А , К А П И Т А Л И З М А , О Т Е Ч Е С Т В Е Н А Т А В О Й Н А ", с к р и в а й к и с е з а д Б К П и м ъ д р о т о р ъ к о в о д с т в о н а Т о д о р Ж и в к о в , с к а н д и р а й к и " в с е п р и з н а т м а р к с и с т -л е н и н е ц". Т о д о р Ж и в к о в и Ц К н а Б К П и п о д -р а з д е л и н а т а з и м а ф и я с м е н и х а о т к р и т а д и к т а т у р а н а ю д е й с к и т е к о м у н и с т и ч е с к и п с е в д о п р о л е т а р и а т , к о й т о н е с а р а б о т и л с ъ з и д а т е л н о в с т р о й т е л с т в о т о н а Б ъ л г а р и я , а с а б и л Т У Н Е Я Д Е Ц И п о п а р т и и н и т е м е с т а з а п о в я д в а х а з а у с ъ щ е с т в у в а н е и у т в ъ р ж д а в а н е т я х н а т а д и к т а т у р а т а н а д п р о л е т а р и а т а . Н о в а т а а п р и л с к а л и н и я о т 1956 г о д и н а н и д о н е с е н о в а т а п р о п а г а н д н а л и н и я н а п а р т и я т а , к о я т о с т а н а - Н А Й П Р А В А Т А Л И Н И Я К Ъ М Б Л И З К А Т А Д А Л Е Ч И Н А Н А К О М У Н И З Ъ М О !

Т А З И П Р Е С Т Ъ П Н А С Г А Н О Т Ю Д Е Й С К И К О М У Н И С Т И Ч Е С К И Р Ъ К О В О Д И Т Е Л И , К О Й Т О Ж И В Я Х А С П Р И В И Л Е Г И И И Г Р А Б Е Ж И Т Е О Т К О М У Н И С Т И Ч Е С К О Т О С Т Р О Й Т Е Л С Т В О С Е Г А Г Р А Б Я Т Б Ъ Л Г А Р И Я В П Р И В А Т И З А Ц И Я О Т Н Е И З В Е С Т И С Ъ У Ч А С Т Н И Ц И И Б Я Г А Т К Ъ М Н О В И Я Г О С П О Д И Р И Б Р А Т Н А Р Е Ч Е Н -С А Щ .
С Ъ Щ А Т А Ю Д Е Й С К А К О М У Н И С Т И Ч Е С К А С Г А Н К О Я Т О К Р Е Щ Е Ш Е С Р У Щ У К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Я И М П Е Р И А Л И С Т С А Щ С Е Г А М У Л И Ш Е З А Д Н И К А , К А Т О У Б И В А Б Ъ Л Г А Р И Я И Б Ъ Л Г А Р С К И Я Н А Р О Д !

Т а т е Т о д о р Ж и в к о в - С л ъ н ц е т о н а П р а в е ц , п о к а з а н е з а в и д н а г ъ в к а в о с т и у м е н и е д а в о д и Б ъ л г а р и я . С м е н и н я к о л к о с ъ в е т с к и р ъ к о в о д и т е л и и в с е с е ц а л и в а ш е с т я х . С т р о е ш е з а Б ъ л г а р и я , и з г р а ж д а ш е Б ъ л г а р и я и н е б е ш е л о ш о , з а д а м о г а т С Е Г А Н А Г О Т О В О Н Я К О Л К О Ю Д Е Й С К И М А Й М У Н И Д А П Р И В А Т И З И Р А Т В С И Ч К О К О Е Т О И М Е У Г О Д Н О , з а д а в ъ в е д а т н о в “ю д е й с к и к а п и т а л и с т и ч е с к и р е д“ п р о г р а м и р а н о т С А Щ и З а п а д н а т а д е м о к р а ц и я , к а т о с е с ъ з д а в а н о в в о е н о -п о л и т и ч е с к и с ъ ю з - Е В Р О П А !

М а х н а с е е д н а с в е т о в н а к о м у н и с т и ч е с к и с и с т е м а в Е в р о п а , з а д а н и н е н а л а г а с ъ щ и я в а р и а н т н а з а л ъ г в а н е с Е в р о п е й с к и с ъ ю з и и н т е г р а ц и я з а н о в о - Р О Б С Т В О И Д И К Т А Т .

Н я к о г а в к о м у н и с т и ч е с к а т а д е м о к р а ц и я , з а т а к и в а к а т о м е н д е т о в и к а х а , ч е “ц а р о е г о л” , н я м а ш е р а б о т а и м а ш е п р е с л е д в а н е и з а т в о р и . В с е п а к и м а ш е т а к и в а к а т о м е н “г л у п а ц и” , к о и т о о б я с н я в а х а , ч е ю д е й с к и т е к о м у н и с т и ч е с к и ц а р е д е т о н и у ч е х а - Н А Р А В Е Н С Т В О И Б Р А Т С К И - с а г о л а в о д а и к а л п о г а з о .... , з а щ о т о ж и в е е х а с п р и в и л е г и и и з п о л з в а й к и Б ъ л г а р с к и я н а р о д .

С Е Г А А З С Ъ М П Р А В В М О Й Т Е П И С А Н И Я , Т А К А К А К Т О Н Я К О Г А С А М С Ъ Д Е Н О Т Ю Д Е Й С К А Т А К О М У Н И С Т И Ч Е С К И М А Ф И Я . С Е Г А Н Е М О Г А Д А Б Ъ Д А С Ъ Д Е Н З А С Ъ Щ И Т Е Н Е Щ А К О Й Т О С Ъ М Г И Н А П С А Л О Т М И Н А Л О Т О И С Е П О К А З В А Т П Р Е Д Л И Ц Е Т О Н А С В Е Т А !

Н а 2 а п р и л 1989 г о д и н а с е р о д и х и А з к а т о п о л и т и ч е с к и б ъ з и к а ч н а в р е м е т о С Л Е Д С Ъ Д Е Б Н И О Б В И Н Е Н И Я В Д Е Л А И З А Т В О Р И , з а д а с е я в я н а п л о щ а д “Х р и с т о Б о т е в” в ъ в В р а ц а з а д а п о к а ж а н а ц я л а т а т а й н и н а и я в н а “н а р о д н а т а м и л и ц и я” и п р е д л и ц е т о н а г р а ж д а н и н а б л ю д а в а л и т о з и м а с к а р а д и д а и м н а п р а в я д е м о н с т р а ц и я т а в и м е т о з а с ъ з д а д е м н о г о -п а р т и и н о с т , ч р е з о б я в е н и я в т о р и я к о н г р е с н а “ П А Р Т И Я Т А Н А З Е Л Е Н А Т А М А С А “ . Н и е т р я б в а ш е д а с е с ъ б е р е м в с и н ц а н а п л о щ а д “Х р и с т о Б о т е в” в ъ в В р а ц а и д а н а п р а в и м н а ш а т а п а р т и я у с п о р е д н а и п о п р а в а о т “ А п р и л с к а т а н а й -п р а в а л и н и я н а Б К П о т 2 а п р и л 1956 г о д и н а !” Т а з и а к ц и я б е ш е с п р я н а п о п ъ т и щ а т а , н о А з с е я в и х п р е д п а м е т н и к а н а Х р и с т о Б о т е в , з а д а р а з п р а с н а д е м о с т р а т и в н и т е п о з и в и !

В р е м е т о с и е в р е м е и т о п о к а з а м и с ъ л т а о с т а в е н а о т д а т ч а н и н а Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н - Ц а р о е г о л ! В е ч е и м а в Б ъ л г а р и я м н о г о п а р т и и , и к а к т о е к а з а л п о е т а С т е ф а н Ч о л а к о в в е д н о с т и х о т в о р е н и е , щ е и м а з а к а ч к а з а с л е д в а щ и т е д е с е т и л е т и я и с т о л е т и я д а с е п о д и г р а в а м е с и з р а з а - Ц а р о е г о л !

“ П А Р Т И Е Н Д Р Я Н”
п о м о т и в н а Р а д о й Р а л и н о в а з а к а ч к а !

Р а д о й п о д х в ъ р л я ш е з а д р я н а
Р а н о п о ч н а л д а с е р а з ц ъ ф т я в а
Б и л о р а н а з и м н а д и к т а т у р а
Н е -ж е л а е л н и к о й д а з а г и в а !

Т ъ й п о е т а с е н а д с м я
Н а д б ъ л г а р с к и т е с и ц в е т я
С е г а р а з б и р а м , ч е с ъ м д р я н
В е с т и т е л з а п р о л е т н а т а к р а с о т а

С л е д м е н е ц ъ ф н а х а ц в е т я
П ъ с т р и п а р т и и к р а с и в и
Н е к а д а к р а с я т с в е т а , А з
Ц ъ ф н а х п р ъ в з а с м я н , н о Д р я н !

28 ф е ф р у а р и 1990
Ш в е ц и я

С л е д ц ъ ф т е н е т о н а м н о г о -п а р т и и н о с т т а в Б ъ л г а р и я п р и с т и г н а и д р у г а т а г л у п о с т н а п а р т и и н о т о н а д п р е в а р в а н е , к о й п о в е ч е щ е о г р а б и Б ъ л г а р и я и Б ъ л г а р с к и я н а р о д !

Н о в а т а Б ъ л г а р с к а “д е м о к р а ц и я”
С л е д 10 н о е м в р и 1989 г .

Г ъ с -т и я т п а р т и е н б у р е н а к
С к р и п ъ с т ъ р п е р н а т с в я т
Т а р а л е ж а и з м и я т а
Ц е л у н а х а с е в ъ в ц в е т я т а !

И з а п о ч н а х а д а и м р а с т ъ т к р и л а
А р х и е п т е р и к с в н е б е с а п о л е т - п р о п ъ л з я !
П о м и с л и х м е г о з а ж и в о т н о н о в о
А т о с ъ с е р и е г о т о в о !

Т ъ й р и б а , р а к и щ у к а
И д р у г и в и д о в е п е р н а т и
Н а в с и ч к и н и п о з н а т и

С ъ с п р и к а з к и т е с и к р и л а т и
Н я м а д а т е г л я т н а е д н о к о л а
П р о г р ъ с ъ т Б ъ л г а р с к а м е ч т а !

28 ф е ф р у а р и 1990 г
Ш в е ц и я

М и н а х а г о д и н и , к а к д а г и з а б р а в я А з ...... С е п е е в е д н а ш л а г е р н а Б ъ л г а р с к а п е с е н ! М н о г о п р е с т ъ п н и ц и с е п о я в и х а о т к о т и л о т о н а ц у ф т я щ и я ю д е й с к и я т к о м у н и с т и ч е с к и з а д н и к . О т т о з и г ъ л ъ б а р н и к н а “м и р а , д е м о к р а ц и я т а и с о ц и а л и з м а “ л и т н а х а т о л к о в а м н о г о "и д е й н о з а к ъ р м е н и к о м у н и с т и ч е с к и п р е с т ъ п н и ц и о т п р е д н о т о в р е м е д е т о н и у ч е х а н а е д н о , а в ъ р ш е х а д р у г о и с е г а в с е к и о т т е з и "у р а п л я ц и" т е г л и ч е р г а т а к ъ м с е б е с и , к о л к о т о м о ж е п о в е ч е д а п р и в а т и з и р а о т Б ъ л г а р с к а т а н а р о д н а с о ф р а . В с и ч к о д е т о б е ш е с т р о е н о с п о т и к р ъ в о т ц я л н а р о д в т о в а ч и с л о и с ж и в о т а н а з а т в о р е н и е с ъ с с ъ д и б е з с ъ д р а б о т и л и в к о н ц е н т р а ц и о н и т е к о м у н и с т и ч е с к и л а г е р и и з а т в о р и с ц е л - П р е в ъ з п и т а н и е в п о к о р с т в о - е о г р а б е н о , р а з п р о д а д е н о и п р и в а т и з и р а н о в и м е т о н а ч у ж д и т е к а п и т а л и с т и ч е с к и и н т е р е с и !http://www.holywar.org/evilstr2.gif

[image]http://www.holywar.org/evilstr2.gi f[/image]<img src=http://www.holywar.org/evilstr2.gif>

--
--

[image]http://bulgaria.indymedia.org/user media/image/6/large/war_crimes.jpg[/image ]<img src=http://bulgaria.indymedia.org/usermed ia/image/6/large/war_crimes.jpg>

http://bulgaria.indymedia.org/usermedia/i mage/6/large/war_crimes.jpg

--

http://www.holywar.org/evilstr2.gif

[image]http://www.holywar.org/evilstr2.gi f[/image]<img src=http://www.holywar.org/evilstr2.gif>
--

http://www.segabg.com/14022005/i0100301.j pg

--

http://bulgaria.indymedia.org/usermedia/i mage/5/large/BgIrak.jpg

[image]http://bulgaria.indymedia.org/user media/image/5/large/BgIrak.jpg[/image]<img src=http://bulgaria.indymedia.org/usermed ia/image/5/large/BgIrak.jpg>

Н Я М А Н И Щ О Б Ъ Л Г А Р С К О З А Б Ъ Л Г А Р С К И Я Н А Р О Д . Т О Й Е Р А Б О Т Н О Д О Б И Ч Е З А Ч У Ж Д И Т Е И Н Т Е Р Е С И . Н Я М А П Р И Н А Д Е Н А С Т О Й Н О С Т Д А О С Т А Н Е З А Б Ъ Л Г А Р И Я И Б Ъ Л Г А Р С К И Я Н А Р О Д . В С И Ч К О О Т И В А З А Ч У Ж Д И Я Т К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Р Е Д - Д О Н Е С Е Н Н И О Т Н О В И Т Е Д Е М О К Р А Т И - С Т А Р И Т Е Ю Д Е Й С К И К О М У Н И С Т И Ч Е С К И С А Т Р А П И !

Ц а р я е Г о л - д р у г а р и и д р у г а р к и , д а м и и г о с п о д а и м а л к и г о с п о й ц и ! Ц а р ч е т о С е м и о н ч о , д о д е г о л н а п у ш к а , з а д а о г р а б и к а к в о м о ж е о т т а з и Б ъ л г а р и я . Л а п а ч и т е в и к а т е л и “У р а !" и л а п а т е л и К У Р -о -М И Т -о -В И -Я ц а р с к и г о л х у й -б а в е , с о б е щ а н и я т а д е т о В и д а д е , ч е з а “ 800 д н и щ я л д а в д и г н е Б ъ л г а р и я н а к р а к а” , а н а р о д а д а с е в ъ з р о д и л !

Е л а м е р и т н и н а р о д е - Ц А Р О Е Г О Л - к а з а л г о е д а т ч а н и н а Х а н с К р и с т и я н А н д е р с е н !

Д р у г а т а ю д о -ц а р с к а м а й м у н а И в а н К о с т о в с п р е з и д е н т а н а ц я л а Б ъ л г а р и я о т С Д С П е т ъ р Р а ш и д С т о я н о в с п р е с т ъ п н о б о я д и с а л а т а с е ю д о -к о м у н и с т и ч е с к а С Д С м а ф и я , п р и в а т и з и р а х а к а к в о м о ж а х а . Т е "Е -б я х а" с л а в н о о т м и н а л о т о и с а “а п р и л с к о п о к о л е н и е” н а п а р т и я т а н а д е ж д а т а н а Б ъ л г а р и я , д е т о и з л ъ г а х а с е г а о т н о в о т о в р е м е Б ъ л г а р с к и я н а р о д .
Т е о б е щ а в а т , ч е щ е м у г о в к а р т м н о г о б ъ р з о в ъ Е в р о п а , з а щ о т о с м е б и л и и з в ъ н Е в р о п а . Т а з и п е с е н с е п я о щ е в 1998 г о д и н а . Е в р о п е й с к и я т д о м с и р а з т в о р и х а с д в е р ъ ц е г о л е м и т е ф и л и и н а р е ч е н и “г л у т е у с м а к с и м у с и” и з а я в и х а , ч е з а д а с м е у л е з н а л и в з а д н и я т д в о р н а Е в р о п а , щ е т р я б в а л о д а с и з а т в о р и м я д р е н и т е м о щ н о с т и д е т о с м е п о с т р о и л и с т о л к а в а т р у д и л и ш и н и я ! Д а с м е с е п р и в а т и з и р а л и в и м е т о н а з а п а д н и т е и н т е р е с и , д а с м е с е р а з о р ъ ж и л и , з а д а с м е в л е з н а л и в Н А Т О и д а с м е б о й ц и з а з а щ и т а н а т я х н и т е и н т е р е с и п о с в е т а ...

Х А Ч Е С Т И Т О У В Е Л И Ч Е Н И Е Н А Ц Е Н И Т Е Н А Т Е Л Е Ф О Н И Т Е И Е Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О Т О О Т 1 А П Р И Л 2005 . Т О В А Н Е Е П Ъ Р В О -А П Р И Л С К А Ш Е Г А Д Е Т О С Е П Р А В И С Е Г А О Т Ю Д Е Й С К И Я Ц А Р С Е М И О Н Ч О О С В О Б О Д И Т Е Л Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е П А З А i
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД