:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 438,360,872
Активни 134
Страници 4,640
За един ден 1,302,066
Тълкуване

"Вceкoй poбъ, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcкa тepитopия"

Затварянето на границата е незаконосъобразно и нехуманно
Снимка: ЮЛИЯН САВЧЕВ
Центърът за бежанци във Враждебна, заради който и аналога му във Военна рампа избухна скандал за примитивните условия на живот там.
На 10 октомври 2013 г. уважаваният от мен вестник "Сега" публикува статията "Може ли България да затвори границата си за бежанците?" на Антон Гицов, обявен под линия като дългогодишен дипломат с внушението, че същият е експерт по въпросите, засегнати в написания от него материал.

За съжаление, статията е пълна с юридически неточности и фактически грешки, които показват не само беглото запознаване на автора с тази материя за целите на статията, но при произволно и неточно използване на несвързани цитати от различни международни разпоредби с очевидното желание да се придаде достоверност и тежест на една превратна, незаконосъобразна, недипломатична и определено нехуманна теза.

Преди всичко, принципите на убежището са уредени в нашия собствен, български и основен закон - Конституцията. Член 27, алинея 2 от Конституцията гласи, че: "Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи." Предоставянето на убежище съществува от възстановяването на българската държавност след Освобождението, тъй като дори в първия български основен закон, Търновската конституция от 1879 г., е записано в член 61, алинея 2: "Вceкoй poбъ oт кaкъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcкa тepитopия."

Сегашната ни Конституция в член 27, алинея 3 указва, че условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон. Този закон е Законът за убежището и бежанците. Съгласно чл.1 от него особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този закон, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Така, със закона се въвежда родовият термин "особена закрила". Чрез него убежището, прогласено в член 27, алинея 2 от Конституцията се подразделя съобразно органа, който го предоставя, съответно - убежище, предоставяно от президента по реда на чл.98, т.10 от Конституцията (чл.7 ЗУБ); статут на бежанец и хуманитарен статут, предоставяни от административния орган Държавна агенция за бежанците (чл.8 и 9 ЗУБ); и временна закрила, предоставяна с акт на Министерския съвет (чл.11 от ЗУБ). Това подразделяне на видовете закрила, освен според компетентния орган се определя също така и от основанието за предоставяне на съответната форма на особена закрила. Така, убежището предоставяно от президента се преценява съобразно основанията, определени в самата хипотеза на нормата на чл.27, ал.2 от Конституцията. Статутът на бежанец се предоставя на основанията по чл.8 от Закона за убежището и бежанците, който въвежда във вътрешното ни законодателство поетото от България международно задължение за признаване и предоставяне на закрила на бежанци съобразно подписаната и ратифицирана от държавата ни Женевска конвенция за статута на бежанците на ООН от 1951 г. и Нюйоркският протокол от 1967 г. към нея, които съгласно член 5, алинея 4 от Конституцията имат предимство пред всички норми на вътрешното право, които им противоречат. Хуманитарният статут се предоставя на основанията по чл.9 от ЗУБ и представлява изпълнение на поетите от държавата задължения по чл.2 и чл.3 от Европейската конвенция за правата на човека. Временната закрила се предоставя по чл.11 от ЗУБ и на основанията за предоставяне на хуманитарен статут с единствената разлика, че се прилага на групов принцип в случай на масово навлизане на чужденци, търсещи закрила.

Ето защо, макар закрилата на бежанците в България да е основана на международните й задължения,тя намира своята опора преди всичко в Конституцията,определяща основните принципи, на които следва да се изграждат българската държава и общество.

Статутът на бежанец по Женевската конвенция е уреден през 1951 г. като отглас от събитията от Втората световна война. Светът обаче не е станал по-сигурно място и затова с Нюйоркския протокол от 1967 г. се разширява приложното поле на конвенцията по времеви и географски признак, давайки възможност да се признават като бежанци хора не само от Европа, а от целия свят, както и за събития, случили се и след 1951 г. Нюйоркският протокол от 1967 г. към конвенцията не се занимава с въпросите на хуманитарния статут. Този статут се урежда в закона и е основан на изпълнението на друго международно задължение, поето от България с подписването на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, и по-специално, на членове 2 и 3 от нея, които защитават правото на живот и свободата от изтезание, нечовешко или унизително отнасяне. Именно заради това, член 9 от Закона за убежището и бежанците разпорежда, че хуманитарен статут се предоставя на хора принудени да напуснат държавата си по произход, тъй като са изложени на реална опасност от тежки посегателства като смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или поради тежки и лични заплахи срещу живота или личността им като граждански лица поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. Последната част от разпоредбата е кратко, но точно обобщение на сегашната ситуация в Сирия.

В този смисъл европейските директиви в областта на убежището не създават задължения за държавите-членки по предоставяне на убежище. Тези задължения европейските държави имат далеч преди създаването на Европейската общност, респективно Европейския съюз, по силата ивследствие ратификацията на Женевската конвенция от 1951 г.,която в повечето държави от ЕС се прилага от 50 години насам и спрямо стотици хиляди бежанци. Директивите създават единствено общи минимални стандарти в областта на убежището, които да се предоставят в ЕС за хората, които търсят или получават закрила на общностната територия. Поради това Директива 2004/83/ЕО не създава никакви нови законови дефиниции за това кой е бежанец и кой не е, а единствено преповтаря съответните текстове на Женевската конвенция и ЕКПЧОС, обстоятелство, което би следвало да е известно на всеки специалист в тази област. Впрочем, Директива 2004/83/ЕО бе изменена миналата година с приемането на Директива 2011/95/ЕС и ако трябва да се цитират някакви европейски разпоредби относно дефинициите за бежанец, това е меродавният техен източник.

Що се отнася до Директива 2008/115/ЕО, или, т.нар. Директива за връщането, тя не засяга под никаква форма чужденците, търсещи или получили закрила. Тази директива урежда правилата и условията за принудително връщане на имигрантите с нередовен статут и не може да бъде прилагана по отношение на хора, търсещи или получили закрила най-малкото, поради текстовете на §8 от нейния преабмюл или на член 67, ал.1 и 2 от Закона за убежището и бежанците, които забраняват изпълнението на всякакви принудителни мерки по връщане, докато не се изясни въпросът с влязло в сила решение на компетентен държавен орган дали лицето, кандидат за убежище и закрила, има право да я получи или не.

И последно - редно е да се правиразлика между депортиране, експулсиране и екстрадиранеТези понятия се използват нашироко като тъждествени, което е не само неправилно, но и незаконосъобразно. Депортирането, или както е уредено в член 41 от Закона за чужденците в Република България - "принудително отвеждане до границата" се прилага като мярка за принудително връщане по отношение на чужденци, които пребивават с нерегламентиран статут в страната или които са изгубили правото си на пребиваване. Бежанците не са такива; техният статут е законен от момента, в който заявят молбата си за закрила - на границата или пред друг орган на власт. Така че тази мярка по депортиране не може да бъде изпълнявана по отношение на бежанците, търсещи или получили закрила по причините, обяснени по-горе. Експулсирането пък е мярка по отвеждане от страната на чужденци, които са били обявени за опасност за националната сигурност с решение на Държавната агенция "Национална сигурност", тоест, то не се прилага като имиграционна мярка, а като мярка за защита на националната сигурност и няма нищо общо с упражняването на административния контрол по пребиваване на чужденците в България; още по-малко с бежанците и производствата по тяхното признаване. А екстрадирането е процедура по предаване от една държава на друга на лице, срещу което е образувано наказателно производство в другата държава, издирва се за изтърпяване на наложено наказание лишаване от свобода или на което е наложена мярка, изискваща задържане. Объркването на понятията води не само до терминологичен хаос, но и до размиване и смесване на отговорностите и компетенциите на различните държавни органи и институции, с което те сами се справят съвсем успешно и без да им е необходимо подпомагане от страна на пресата, медиите или пишещите експерти.

В обобщение, предоставянето на убежище на хора, преследвани заради своите убеждения или които бягат да спасят живота на децата си от война, не е някаква прищявка, следване на европейска мода, нито влияние от страна на чужди злонамерени сили, световното еврейство или пъклен план на Сорос за дестабилизация на България, с които някои по-плитки умове се опитват да обясняват провала си като политици и да оправдават пълната некомпетентост и корумпираност на управляващата класа.

Не може да не направи впечатление и упоритата постъпателност, с която от всякакви посоки се прокарва становището, че20 000 бежанци на фона на 7 милиона българище съсипят и разорят държавата. Сякаш тя вече не е съсипана, за което едва ли можем да обвиним точно бежанците, но което прекрасно служи за отклоняване на вниманието от други, далеч по-належащи проблеми на настоящия ни хал като некомпетентността, корупцията, срастването на властта с ненаименовани икономически групировки и обогатяването на избрано олигархично малцинство за сметка на мнозинството от обикновените, облъскани от живота български граждани.

Предоставянето на убежище на хората, които бягат от ужасите на гражданската война в Сирия, не е проблемът на тази държава. Убежището е висш акт на хуманизъм и желание да закриляш по-онеправданите. Стремеж, от който са водени преди повече от век основателите на Третата българска държава, когато са полагали темелите на съвременната българска държавност. Съзнавам, че днес този стремеж е трудно да поддържа пред широката общественост предвид настоящото състояние на държавността в България, която константно се отличава с пълно пренебрежение към правата и нуждите дори на нас - нейните собствени граждани.

И въпреки това кризата на държавност и духовност, в която обществото ни е изпаднало, не може и не бива да служи за оправдание на пренебрегването на някои изначални, прости и императивни принципи на хуманността и човечността като задължението да помогнеш на човек в беда, независимо от неговия етнос, религия, език, облекло или цвят на кожата. Иначе присъдата няма да е само към българската държава и нейните управници. Присъдата ще е спрямо всички нас, българите, за това доколко в това зло време сме съумели да останем нормални хора.80
4144
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
80
 Видими 
17 Октомври 2013 20:03
Затварянето на границата е незаконосъобразно и нехуманно.

Интересно защо Гърция и Румъния са на обратното мнение, ако и те да са страни-членки на ЕС.
17 Октомври 2013 20:08
...статията е пълна с юридически неточности и фактически грешки...

които не са посочени в тая статия. Следователно, търдението вероятно е лъжливо.
Отново срамна публикация от невеж автор, с охота следващ нечий дневен ред - неистински и противобългарски.
17 Октомври 2013 20:09
Не мога да разбера защо всички така са се запънали да ги приемаме. И никой не дава обяснение.
17 Октомври 2013 20:10
Закона за убежището и бежанците разпорежда, че хуманитарен статут се предоставя на хора принудени да напуснат държавата си по произход, тъй като са изложени на реална опасност от тежки посегателства като смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или поради тежки и лични заплахи срещу живота или личността им като граждански лица поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. Последната част от разпоредбата е кратко, но точно обобщение на сегашната ситуация в Сирия.


Тези хора са напуснали страната Турция - за да дойдат тук.

Тази директива урежда правилата и условията за принудително връщане на имигрантите с нередовен статут и не може да бъде прилагана по отношение на хора, търсещи или получили закрила най-малкото, поради текстовете на §8 от нейния преабмюл или на член 67, ал.1 и 2 от Закона за убежището и бежанците, които забраняват изпълнението на всякакви принудителни мерки по връщане, докато не се изясни въпросът с влязло в сила решение на компетентен държавен орган дали лицето, кандидат за убежище и закрила, има право да я получи или не.


Значи ли това, че можем да връщаме всички, които не са сирийци - а те са около половината от пришълците?

В обобщение, предоставянето на убежище на хора, преследвани заради своите убеждения или които бягат да спасят живота на децата си от война, не е някаква прищявка, следване на европейска мода, нито влияние от страна на чужди злонамерени сили, световното еврейство или пъклен план на Сорос за дестабилизация на България, с които някои по-плитки умове се опитват да обясняват провала си като политици и да оправдават пълната некомпетентост и корумпираност на управляващата класа.


А какво са тогава?
От предишния ви абзац излиза, че е достатъчно да си хвърля личната карта и да кажа, че търся закрила - и ще си ме отглеждате до живот?

17 Октомври 2013 20:11
Не всички. Само купените.
17 Октомври 2013 20:15
Дочетох го докрай.

Няма смисъл да се дискутира по същество - напразно започнах.17 Октомври 2013 20:18
Помните ли как Горбачов насаждаше отвращение към социализма? Яко налагане на секви простотии, мизерия насила, докато на хората им се додрайфва само кат чуят "социализъм". И народа беше готов да се откаже от образование, от медицина, от пенсии. Само и само да НЕ е тоя соц, а нещо друго. Сегашната постановка и правене на простотии без обяснение, може би пак е дирижирана с цел народа лесно да преглътне, или дори с кеф да приеме много рязък завой към фашизъм. Разбира се има и вероятност Горбачов да бил тъпак /и тя не е малка/, но зад него е стоял елита на СССР и те всички сигурно са знаели какво искат. Сега може да е пак така, тъпаците политици правят нещо без изобщо да мислят. А за някои други всичко си върви както е решено.
17 Октомври 2013 20:22
зад него е стоял елита на СССР

Дъл, както питат в Хасковско
17 Октомври 2013 20:22
Всъщност да кажа нещо за подзаглавието:

Затварянето на границата е незаконосъобразно и нехуманно


Госпойце,

границата е една черта, през която може да се минава само през специални места - ГКПП-та, където й може да се обърнат към Ваште компетентни услуги.

Всяко преминаване на границата не през ГКПП е нахлуване в чужда територия, неприкосновена, и би трябвало да бъде най-строго наказвано.

20 000 бежанци на фона на 7 милиона българи


Нито един българин не би трябвало да е фон в България!

/ 20 000 - това ли е уговорката? /
17 Октомври 2013 20:26
Поредното преливане от пусто в празно! Толкова ли не можахте да разберете че Турция решава да си вземе ли емигрантите обратно или не? За сега казват че те имигранти имали предостатъчно и не ги щат. Когато успеем да принудим турците да си ги вземат ще решим проблема, не ги ли принудим няма да стане , колкото и да обсъждаме имали ли право и какъв им бил статута.
17 Октомври 2013 20:29
Присъдата ще е спрямо всички нас, българите, за това доколко в това зло време сме съумели да останем нормални хора.


Ако ще се връщаме към всеобщите присъди, вероятно адвокатите първи ще пламнат по кладите

17 Октомври 2013 20:29
Дори при изредените от авторката аргументи, аз не виждам проблем границата да бъде старателно оградена, а на КППтата сирийските граждани, търсещи убежище да бъдат приемани според договореностите, по които България е страна и според чисто хуманитарните ни морални задължения като хора.
17 Октомври 2013 20:30
Чий роб е стъпил на българска земя?
И не действат ли днес нови, общоевропейски закони, а не Търновската конституция? Къде има задължения да бъде приеман всеки пришълец? КОНКРЕТНО!
А останалото е вода, разлята от майцепродавците от антибългарския комитет...
-------------------
Сайтът на Генек

17 Октомври 2013 20:32
Натисни тук
17 Октомври 2013 20:37
Не ми се четеше, като видях че въпросната госпожа адвокат е от БХК
17 Октомври 2013 21:20
Дори при изредените от авторката аргументи, аз не виждам проблем границата да бъде старателно оградена, а на КППтата сирийските граждани, търсещи убежище да бъдат приемани според договореностите, по които България е страна и според чисто хуманитарните ни морални задължения като хора.
Изложението не е добро, особено като ползва неверни твърдения, пробутвани като аксиоми, че дошлите са "бежанци", и дори че всички дошли са такива.

А обосноваването против "
становището, че 20 000 бежанци на фона на 7 милиона българи ще съсипят и разорят държавата.
" с аргумента "Сякаш тя вече не е съсипана
" е пълна идиотия.
17 Октомври 2013 21:25
"Тълкуването" ме убеди окончателно, че сме длъжни да затворим границата незабавно. При това с двойна преграда - една на самата граница и още една на 20-30 километра от нея.
А в зоната следва да изпратим всички тълкувачи, да прилагат теориите си на практика.
С един куршум два таквоз, но най-паче хем ние ще останем цели, хем вълците ще заситим.
17 Октомври 2013 21:27
Присъдата ще е спрямо


Туй грешле да е кусур... Да не отварям слово... Да спи зло под чехъл.17 Октомври 2013 21:37
Авторката е поредното учено-недоучено, с мислене по шаблон, по предварително зададен калъп -- скалъпено мислене. Тва няма особености на положението, нещата, обстановката, няма различия никакави -- сичкото е дибидюс еднакво -- важи за навсякъде.
Някога, в древното произведение Златоструй, цар Симеон Велики писа: "Доброто незнание е по-полезно от лошото знание", г-жо Савова.
Кога къщата ти гори фъргаш кофи с вода, а не се прехласваш по четене на поезия, г-жо Савова
17 Октомври 2013 21:38
Не е добро изложението.

Много агресивно, аз нямах такава нагласа като се зачетох.
Айде дипломата - некомпетентен, управляващата класа - некомпетентна и корумпирана... и т.н.

Ама пък присъдата на финала над всичките българи...

Много голямо изхвърляне - авторката продава морала си срещу заплащане и би трябвало да избягва моралните категоризации.


17 Октомври 2013 21:46
Савова, не си пъхай носа в българските проблеми, ако и да ти текат хонорари за това.
Икономическите имигранти не са ти проблем, не ги мисли!
Имаш по-големи проблеми, савова, ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ имаш!
Децата в къщи, в детските градини и в училище родители и педагози ги наричат "момче" и "момиче", а не "ТО", както е на хелзинкски! Това ти е истински проблем, савова!
Тоалетните и душовете в училища и обществени места все още са разделени на мъжки и женски, а не са за ползване от двата пола както трябва да е по хелзинкски, савова, това ти е друг голям проблем!
Съдилищата все още не отсъждат деца на живи родители за отглеждане от содомити. И това ти е истински проблем, савова!
За тези неща трябва да мислиш, савова, а не за икономическите имигранти!
Не споменавай Левски: това не е футболна корпорация! Чужденец нищо не може да схване за Левски!
17 Октомври 2013 21:51
БХК ... всичко е ясно -- глобално интернационалните мутри и мутреси, които тормозят и пречат на държавите и държавността.
17 Октомври 2013 22:03
Националната държава е трън за БХК (по-точно НСК - да се чете Небългарско Слугуващо (на евреите) Котило) и цялата им дейност е тя да бъде досъсипана, а хората докарани до състояние на безмозъчни, лесно управляеми космополити.
17 Октомври 2013 22:11
Законът си е закон, но други тикат тези хора към нас...
Нерде Ямбол, че и от къде накъде, Илиана ???...
17 Октомври 2013 22:13
Небългарско Слугуващо ***


Кажи го Сороско, същото с по-малко букви и политкоректно
17 Октомври 2013 22:20
Тезата на адвокатката, че след като Булгаристан е разкапан може да приеме всякакви авантюристи е брилянтна. Направо да се каже на Р Турция, че целия си криминален контигент могат да го извадят от занданите и да го пуснат по булгаристанските граници, които липсват. Адвокати ще се намерят достатъчно, които да подвикват "дайте да дадете", вашта мама!
17 Октомври 2013 22:21
Генек, много бре! Не допусках.
17 Октомври 2013 22:28
Може ли вежливо да поискаме от авторката да обясни как Турция се отнася към "the principle of non-refoulement", та да стане ясно защо бежанците се добират до БЪЛГАРСКИТЕ граници, вместо да останат в доброжелателната, невоюваща, мюсюлманска страна възможно най-близо до родните им пенати?
Щото всъщност робите са станали свободни още на сирийско-турската граница, що щат на другия край на географията?
Това не изключва чисто хуманните действия на България, но може ли да не бъде използвана Търновската конституция за бърсане?
17 Октомври 2013 22:50
Не може да не направи впечатление и упоритата постъпателност, с която от всякакви посоки се прокарва становището, че
20 000 бежанци на фона на 7 милиона българи
ще съсипят и разорят държавата.
ами да правиме сметките тогава
всеки един от тези "бежанци" струва на Българите месечно 1038лв., преди отоплителния сезон, болестите, Епидемиите и бунтовете
бройката им се увеличава всеки ден с по 200
пита се в тази задачка-закачка, какви пари в Бюджет 2014, трябва да заложат Другарите станишко, местан и орешко, за да си спасят кожите...

17 Октомври 2013 22:51
Ден не минава без облъчване от сорофските вредни общества БХК , Отровено Общество, ДВ и прочия.
17 Октомври 2013 22:57
Що се отнася до Директива 2008/115/ЕО, или, т.нар. Директива за връщането, тя не засяга под никаква форма чужденците, търсещи или получили закрила....


Аз отново прочетох цялата тази идиотия, и стигнах до извода че по цитираната директива можем да ги разкараме всички до един, доколкото те са дошли от Турция, в която няма война, и следователно не може да търсят закрила тук.

Изключение - ако някой дойде от Сирия директно със самолет. Имам предвид - без междинни кацания.
17 Октомври 2013 23:11
Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти - БХК от 2001 г. и адво
Паричките ли трябва да си заслужиш майцепродавнице? Безсрамна подлога.

Кога ще ги изгноят всички тези псевдо-демократични и псевдо-правозащитни организации. Всички знаем чии интереси всъщност защитават.
17 Октомври 2013 23:14
Ако ще се връщаме към всеобщите присъди, вероятно адвокатите първи ще пламнат по кладите
Добре казано Маргаритка2
17 Октомври 2013 23:21
БХК
17 Октомври 2013 23:24
Щото всъщност робите са станали свободни още на сирийско-турската граница, що щат на другия край на географията?Стига пълнихте страната ни с измет.
17 Октомври 2013 23:29
...бягат да спасят живота на децата си от война, не е някаква прищявка, следване на европейска мода, нито влияние от страна на чужди злонамерени сили, световното еврейство или пъклен план на Сорос за дестабилизация на България...

Анджак де, добре изредени и подредени злонамерните сили:

- Причинителите!
- Поръчителите!
- Екзекуторите!

Жалък памфлет от прислугата на сатанистите. Тези мърсуват по света - другите обират негативите - конкретно тук - наританите в ъгъла от местни и чужди бандюги, аферисти и престъпници.
18 Октомври 2013 01:00
Съгласен съм че т. нар. "затваряне на границата" е нехуманно, но на всичкото отгоре е и чисто декларативно и безсмислено.
Обаче спиране на безконтролното преминаване през граничната бразда с Турция е спешно наложително. Не само заради гражданската война в Сирия. Потокът от нелегални емигранти към ЕС ще се увеличва и значителна част от тях ще правят опити да влязат в ЕС точно през тази граница. Трябва да сме пълни идиоти да не построим заграждения. Всъщност, идиоти сме че не сме го сторили по-рано.
18 Октомври 2013 01:11
Феновете на асадистите използават всеки повод да ги изчеткат.
Там е работата че от Сирия ще продължат да бягат хора със стотици хиляди поне до падането на асадисткия режим. Друг е въпросът колко време ще трябва да мине след това, че да спрат да бягат и да почнат да се връщат. Колкото по-дълго се задържи режима, толкова повече време ще мине след това за някаква що годе нормализация. И толкова по-доминирана от радикални ислямисти ще бъде сунитската съпротива.
Опция асад да спечели войната реално не съществува, нищо че прогресивните сили през ден рапортуват че противниците му били размазани...
18 Октомври 2013 01:59
18 Октомври 2013 02:14
ДРУГА(та) гледна точка:
"...Законът за убежището и бежанците (Чл.4, ал.5) и Конвенцията за статута на бежанците (чл.31, т.1) пределно ясно казват, че чужденец може да пресече незаконно българските граници, за да поиска закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут), само ако пристига направо(директно) от територия, където са били застрашени животът и свободата му.
Този текст е основополагащ.
Сирийците и другите чужденци, които пристигат от Турция, незаконно пресичайки границата ни, не идват от застрашена зона. Тоест, там няма опасност за посегателство срещу тях и поради това извършват престъпление като пресичат незаконно границите на страната ни. Срещу всеки, който извършва престъпление, следва да се образува наказателно производство. И това задължение следва да се изпълнява...
.................................
ЦЕЛИЯТ МАТЕРИАЛ ТУК: Натисни тук
18 Октомври 2013 02:39
Този текст е основополагащ.

Е голям праз като е "основополагащ". При положение че не можеш да ги върнеш в Турция - няма подписана спогодба, няма и да има - а повечето не можеш да върнеш и в държавата на която са граждани, голяма работа че няма да им дадеш статут.
И какво като ги осъдиш че са нарушили закона? В затвора ли ще ги вкараш? Заедно с децата и непълнолетните?
18 Октомври 2013 03:17
Израелския Хелзиски Комитет какво мисли за правото на сирийците на убежище в Израел. Да се поучим от една от най-големите демикрации.
18 Октомври 2013 07:09
Убежището е висш акт на хуманизъм и желание да закриляш по-онеправданите. А нас кой ни закриля толкова години. Госпожице-госпожо, що веднъж не се сетите да защитавате нас, а всимкото мангал, което е решЕНО тук да се накачули тук и да паразитира! Като сте толкоз ербап...вмземете си ги у вас - какво са 20 000 на фона на вашето широко хелзинкско сърце/ дупе ?! Аман от дайте да дадем, щото така било редно...СТИГА.
18 Октомври 2013 08:04
Тези понятия се използват нашироко като тъждествени, което е не само неправилно, но и незаконосъобразно.

Не само тези три понятия се използват така, но това е от неграмотност, не от друго.
18 Октомври 2013 08:09

Интересно
Натисни тук

18 Октомври 2013 08:40
Натиск, Чарли, натиск...Китайска капка...
-----------------------------------
Сайтът на Генек

18 Октомври 2013 08:49
Проблемът е следния баба Гица получава 150 лв. пенсия, а за един бежанец се плаща по над 100лв. А тези от Хелзинския комитет са захлебили яко със 100-тици хиляди долара. Ей това е картинката у нас.
18 Октомври 2013 10:20
Меж прочем, тази женица застъпва и интересната теория че след като държавата така или инак е съсипана, там няколко десетки хиляди паразита в +, трудно ше я досъсипят. Някои форумци забелязах също, подържат оригиналната мисъл че щом сме заразени с въшки и кърлежи, то и една тения отгоре няма да промени картината, т.е. се така ше сме си болни. Види ми се странно че хора дето ОЧЕВИДНО не са тъпаци, ръсят такива абсурди.
18 Октомври 2013 10:32
Вижте го това, копвам го от темата за МВР
tapa 18 Октомври 2013 09:51
http://advocati.org/index.php?menu=1&podmenu=1


Напълно оборва приказките на госпожата от БХК.
18 Октомври 2013 10:36
Едно скромно въпросче към другарите границозатварячи. Ако някоя булка с четири дечица напиня да премине затворената (един Господ знае как) граница и никак не ще да ще да се върне назад, ВИЕ ще стреляте ли? Аз не бих. И кой, мамка му, ще СТРЕЛЯ? Щото така се прави по "затворените" граници. ВИЕ ЛИ?!? Или оная незадоволена атакистка, дето митарства от телевизия в телевизия? Или ще решим въпроса хуманно - с противопехотни мини?
... Има непоказани мнения ...
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД