:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 438,475,024
Активни 128
Страници 1,171
За един ден 1,302,066
КОНСУЛТ

Има много доходи и сделки, за които физическите лица не дължат данък

Наистина ли има доходи на физически лица, които не следва да се декларират и за които не трябва да се плащат данъци? Кои точно са тези случаи?

Х.Ш., СофияДействащият закон за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), в който се определят процедурите и облагаемите суми е в сила от началото на 2007 г. От тогава той претърпя над 30 поправки. В него изрично е записано, че той урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец, както и че обект на облагане са доходите на местните и чуждестранните физически лица. В закона са посочени и източниците на доходи, както и самите доходи, подлежащи на облагане. Посочено е, че в зависимост от източника видовете доходи са от трудови правоотношения, от стопанска дейност като едноличен търговец, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, от прехвърляне на права или имущество.

В ЗДДФЛ има и чл.13, в който са изредени редица доходи, които са наречени "необлагаеми". Истина е, че те са наистина много и е добре да се знаят. Сред тях са например доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на недвижим жилищен имот. Важно е да се знае обаче, че това се отнася само до случаите, в които сделките са извършени в определен времеви отрязък - ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. Също необлагаеми са и доходи от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако обаче между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

В необлагаемите са включени по правило и всички доходи от продажба или замяна на движимо имущество. Тук обаче има няколко важни изключение. В графата "облагаеми" са доходите от продажба или замяна на някои движими вещи. Сред тях например са пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година. Пак се облагат и доходите от въпросните видове сделки с произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, както и с акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи. Сред последните се включват и доходите от търговия с чуждестранна валута. Облагат се и доходите от сделки с движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

Необлагаеми обаче са разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции.

Не се облагат и доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, както и доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина. Не се облагат и доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, както и тези от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Сред важните необлагаеми доходи са тези от лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела. Сред тях са и сумите, получени по присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт, както и обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди. На практика необлагаеми са обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, но с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи. Не се облагат и застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие.

В тази графа са и помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт. За тях данък не се дължи. Същото се отнася и до помощите от организации със социална дейност, създадени със закон и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност. Не трябва да се декларират и не се облагат сумите, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс, както и стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина.

Същото се отнася и за паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. Това се отнася и до паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по Закона за хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип. В графата "необлагаеми" са и предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", както и предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

Не се облагат и сумите, получени за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя. Те трябва да са доказани документално по реда на действащото законодателство. Тук попадат и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

Не се облагат и доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Тук попадат и сумите, получени от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт. Не се облагат и потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите.

10127
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД